Uw zoekacties: Nederlands Hervormde Gemeente, Waspik, 1702-2002(2015)
x1124 Nederlands Hervormde Gemeente, Waspik, 1702-2002(2015) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1124 Nederlands Hervormde Gemeente, Waspik, 1702-2002(2015) ( Streekarchief Langstraat Heusden Altena )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Toelichting
In 1982 besloot de kerkenraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te Waspik de archieven van de Hervormde Gemeente ter bewaring te deponeren in de archiefbewaarplaats van de gemeente Waspik.
Op 7 september van dat jaar werd met het gemeentebestuur en de archivaris, G.J. Rehm, een overeenkomst van Inbewaringgeving gesloten. De heer P.A. Ruitenberg zorgde in de daarop volgende jaren voor aanvulling van de archieven. Tot hij in juni 1988 met de V.U.T. ging inventariseerde Rehm de archieven. Hij ordende de stukken, maakte voorlopige beschrijvingen en bracht een onderverdeling aan. Hij stelde ook de lijst van predikanten samen.
De verdere afwerking van de inventarisatie zal bestaan uit:
- verfijning van de onderverdeling en onderscheiding van de archieven van de kerkenraad en van de kerkvoogdij
- aanbrengen van de definitieve nummering
- de beschrijvingen vooraf laten gaan van een inleiding met aandacht voor de geschiedenis van de Hervormde Gemeente en van het archief en verantwoording van de inventarisatie.
Waspik, 10 december 1996
Mw. Drs. A.L. van Geertruij
Archivaris
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1702-2002(2015)
Titel:
Nederlands Hervormde Gemeente, Waspik
Beschrijving:
Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Kerk, gemeente Waspik
Inhoud/samenvatting:
Plaatselijke gemeenschap van lidmaten bestuurd door de kerkenraad, bestaande uit een predikant (zielzorg, prediking), ouderlingen (opzicht en tucht) en diakenen (armenzorg). De kerkvoogdij beheerde de eigendommen en financiën.
Auteur inventaris:
Mw. Drs. A.L. van Geertruij
Jaar van inventarisatie:
1996, 2013
Archieftitel:
Nederlands Hervormde Gemeente, Waspik
Auteur:
Mw. Drs. A.L. van Geertruij
Omvang:
7,00 m
Literatuur:
C. Smit, De afscheiding van 1834 (Dordrecht, 1988).
Openbaarheid:
Beperkt openbaar. De archiefbescheiden ouder dan 50 jaar zijn openbaar, uitgezonderd de specifieke openbaarheidstermijnen die gelden voor doop- en trouwregisters (resp. 100 en 75 jaar). De archiefbescheiden jonger dan 50 jaar mogen alleen geraadpleegd worden door de onderzoeker mits een schriftelijke verklaring.
Uitgever:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden
Geografische namen:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS