Uw zoekacties: Archief van de familie Van Kerkwijck, 1657 - 1885
x3257 Archief van de familie Van Kerkwijck, 1657 - 1885 ( Regionaal Archief Rivierenland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3257 Archief van de familie Van Kerkwijck, 1657 - 1885 ( Regionaal Archief Rivierenland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Familie Van Kerkwijk Midden zeventiende eeuw duikt de familie 'Van Kerckwijck' op in Gameren.1) In 1657 wordt Jan Janz. van Kerkwijk benoemd tot schout van het dorp. Twee eeuwen speelt de familie vervolgens een vooraanstaande rol in Gameren. Belangrijke functies in het dorpsbestuur en later het gemeentebestuur worden door leden van de familie uitgeoefend. Van vader op zoon worden telgen uit de familie schout en secretaris. In Gameren bewoond men onder andere het huis genaamd De Spiegelshof. Een tak van de familie vertrekt in de achttiende eeuw richting Zeeland (Middelburg).
2. Adriana Maria de Bie (1776 - 1855) Adriana Maria de Bie, dochter van Arie(n) de Bie en Maijke den Adel, verloor op jonge leeftijd haar vader en vervolgens haar moeder (voor genealogische gegevens zie bijlage). Als gevolg daarvan ontving zij goederen uit verschillende nalatenschappen. In 1775 overleed haar vader, waarna haar moeder boedelhouderesse werd voor haar minderjarige dochter. Zij hertrouwde met Peter Klop en overleed zelf in 1779. De boedel van Arie de Bie en Maijke den Adel (de helft van haar vader en een kwart uit het tweede huwelijk van haar moeder met Klop) werd vervolgens beheerd door haar oom Cornelis de Bie, met als toeziend voogd haar oom Teunis den Adel. Na het overlijden van Cornelis de Bie in 1784 maakte procureur J. Ganderheyden, als geassumeerd (= te hulp geroepen) voogd, de rekening op van het beheer van de goederen van Adriana Maria de Bie door Cornelis van de Bie over de jaren 1782 - 1784. Cornelis de Bie benoemde zijn nichtje Adriana Maria de Bie tot zijn enige erfgename. De boedel van Cornelis de Bie werd volgens testament beheerd door Arien van Dusseldorp. De boedel van Arien de Bie en Maijke den Adel werd na 1784 namens Teunis den Adel beheert door Dirk Walraven van Kerkwijk. In 1795 huwde Adriana Maria de Bie met Catharinus Samuel van Kerkwijk, zoon van Dirk Walraven van Kerkwijk, en kwam een einde aan het beheer van de boedel.
3. Steenovens te Gameren In de uiterwaard ter hoogte van Gameren werden op verschillende plaatsen stenen vervaardigd. Eind achttiende eeuw was Dirk Walraven betrokken bij een van de ovens. Zijn zoon Jan Willem van Kerkwijk werd in 1860 firmant van een steenoven samen met zijn zwager Arie Jacobus Mijnlieff en diens broer Johannes. Jan Wilem van Kerkwijk trok zich na enige jaren terug uit de firma.
4. Het archief Het familiearchief is samengesteld uit stukken afkomstig uit verschillende archieven. De verspreiding van het materiaal is mede een gevolg van de vele functies die leden van de familie uitoefenden. In het verleden werd privé-aangelegenheden en zakelijke belangen niet altijd strikt van elkaar gescheiden. Uiteindelijk zijn er stukken tercht gekomen in de archieven van de dorpspolder Gameren, de gemeente Kerkwijk, de dagelijkse heerlijkheid Gameren, de familie De Hoop en bij het Maarten van Rossummuseum. In 2005 zijn de stukken gelicht, opnieuw beschreven en als familiearchief bijeen gebracht. In dit conglomeraat van archivalia is getracht enige structuur aan te brengen. Opmerkelijk is het spaarzame aantal stukken over familie-aangelegenheden (briefwisselingen, geboorte, huwelijk en begrafenis etc.). Veelal zijn de stukken van zakelijke aard. In de inventaris zijn de stukken rond het goederenbezit en optredens in een bepaalde hoedanigheid als zakelijk beschouwd. Stukken over benoemingen, huwelijk en boedel zijn als persoonlijk beschouwd.
Noten
1) In de inventaris is consequent gekozen voor de schrijfwijze 'Van Kerkwijk' voor de familienaam, die in de stukken zelf ook voorkomt als Van Kerckwijk en Van Kerkwijck. In de stukken is sprake van het patroniem Janse(n) en Cornelise(n), in de beschrijving is consequent gekozen voor Jansz. En Cornelisz.
Literatuur
J.N.A. Groenendijk, 'De Ruijterwaard', geschiedenis van de steenfabriek in Gameren 1860 - 1982, Zaltbommel 1998.
J.N.A. Groenendijk, Graven in de voormalige kerk te Gameren, in: Tussen de Voorn en Loevestein XXII(1986)nr.58, p.1 - 18.
J.N.A. Groenendijk, m.m.v. W.H. Dingemans, Geslacht van Kerckwijck te Gameren, z.pl., z.jr. (aanwezig in bibliotheek Streekarchief Bommelerwaard.)
F. de Josselin de Jong, Van Kerkwijk, protestant Zaltbommel, in: Nederlands Patriciaat, p.262-274
A.P. van Schilfgaarde, Inventaris van het archief van de familie Van Randwijck 1292 - 1870, 2 delen, Arnhem 1974.
Bijlagen Inleiding
1. GENEALOGISCHE GEGEVENS ADRIANA MARIA DE BIE
Adriana Maria de Bie is een dochter van Arie de Bie en Maijke den Adel die gehuwd zijn 5-6-1774 te Gameren. De geboortedata en de exacte overlijdensdata van haar ouders zijn onbekend. Zij is geboren op 20-1-1776 in Brakel. Voor haar geboorte is haar vader in 1775 in Brakel overleden. Maijke den Adel hertrouwt 18-12-1777 in Gameren met Peter Klop. Op 26-4-1778 wordt uit dit huwelijk een zoon geboren genaamd Peter. Maijke den Adel overlijdt kort na de geboorte van haar zoon in 1778. Op 30-4-1795 trouwt Adriana Maria de Bie met Catharinus Samuel van Kerkwijk, geboren 27-6-1772 in Gameren. Begin negentiende eeuw trekt het echtpaar naar Aarlanderveen. Daar overlijdt Catharinus Samuel op 29-10-1837 en Adriana Maria op 4-7-1855.
2. CONCORDANS OUDE - NIEUWE NUMMERS
Veel stukken in dit familiearchief vormden vóór 2005 een aparte rubriek bij de stukken over de geërfdenorganisatie /dorpspolder Gameren in wat genoemd werd 'Het oud-archief van de (overige) dorpspolders in het Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk1600-1838' (oud-archiefblok 77). In 2005 zijn ze daaruit gehaald en opgenomen in dit Archief van de familie Van Kerkwijck. In 2013 zijn de stukken van de 'Geërfdenorganisatie / dorpspolder Gameren uit dat Oud-archief van de (overige) dorpspolders gehaald en apart beschreven. Dat archief van Gameren kreeg toen archiefblok 3075. Hieronder in de concordans is het oude bloknummer (77) aangehouden, omdat de stukken over de familie Van Kerkwijck al eerder uit dat archief werden gelicht.
77/590 -> 3257/176 t/m 3257/177 77/883 -> 3257/174 77/884 -> 3257/12 t/m 3257/30 77/885 -> 3257/42 77/886 -> 3257/43 77/888 -> 3257/45 77/889 -> 3257/46 77/890 -> 3257/47 77/891 -> 3257/34 77/892 -> 3257/48 77/893 -> 3257/40 77/894 -> 3257/50 77/895 -> 3257/51 77/896 -> 3257/52 77/897 -> 3257/53 77/898 -> 3257/54 77/899 -> 3257/55 77/900 -> 3257/56 77/901 -> 3257/85 77/903 -> 3257/58 77/906 -> 3257/60 77/907 -> 3257/61 77/908 -> 3257/63 77/909 -> 3257/64 77/910 -> 3257/65 t/m 3257/68 77/911 -> 3257/69 77/912 -> 3257/70 77/913 -> 3257/71 77/914 -> 3257/5 77/916 -> 3257/73 77/917 -> 3257/74 77/918 -> 3257/75 77/919 -> 3257/76 77/920 -> 3257/77 77/921 -> 3257/78 77/922 -> 3257/90 t/m 3257/93, 77/923 -> 3257/79 77/924 -> 3257/80 77/925 -> 3257/26 t/m 3257/27 77/926 -> 3257/81 77/928 -> 3257/2 77/929 -> 3257/1 77/930 -> 3257/3 77/931 -> 3257/4 77/933 -> 3257/82 77/934 -> 3257/84 77/935 -> 3257/7 t/m 3257/10 77/938 -> 3257/175
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1657 - 1885
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
1657 - 1885
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
0,87
Gemeente:
Zaltbommel
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS