Uw zoekacties: Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, (1914) 1942 ...
x2146 Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, (1914) 1942 - 1977 (1978) ( Regionaal Archief Rivierenland )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2146 Archief van het gemeentebestuur van Buurmalsen, (1914) 1942 - 1977 (1978) ( Regionaal Archief Rivierenland )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inventaris
1. Onroerendgoedbelastingen
2. Grondbelasting
4. Baatbelasting
5. Personele belasting
6. Vermakelijkheidsbelasting
7. Hondenbelasting
8. Ondernemingsbelasting
9. Leges
11. Openbare Orde
12. Rechten en vrijheden
13. Wapenen en munitie
14. Gebruik van openbaar gebied
16. Collecten/inzamelingen
17. Burgerlijke stand
18. Registratie van de bevolking
21. Tijdregeling en -indeling
24. Toezicht op produkten
26. Begraving
28. Begraafplaatsen
29. Onderzoek/lijkschouw
30. Bronnen van milieuhinder
34. Vuilnisstortplaats (en)
36. Streekplannen
37. Wijze van bebouwing
39. Drinkwatervoorziening
40. Volkshuisvesting
41. Bouwverordening
43. Bouwvergunningen - Algemeen
45. Slopen van bouwwerken
47. Onbewoonbaarverklaringen
49. Woningwetbouw/Complexdossiers
51. Verdeling van woonruimte
53. Openbare Veiligheid
54. Bouwvergunningen
56. Water- en stormgevaar.
58. Evacuatie.
60. Brand
61. Waterstaat
62. Wateren, watergangen
63. Ontgrondingen
64. Zorg voor wegen
66. Wet uitkering Wegen
68. Verlichting van wegen
70. Zorg voor waterovergangen
74. Verkeer en vervoer te water
75. Posterijen/Telecommunicatie
76. Ruilverkaveling
78. Bedrijfstelling
79. Gasvoorziening
80. Elektriciteitsvoorziening
81. Distributieregeling
83. Arbeidsaangelegenheden
84. Winkelsluitingswet
86. Sociale gezondheidszorg
89. Bijstandbehoevenden
90. Bejaardenzorg
91. Kinderzorg
93. Onderwijs / Leerkrachten
109. Buitengewoon onderwijs
110. Voortgezet onderwijs
113. Kunst, Wetenschap, Letteren
114. Sport en Recreatie
115. Sport en Recreatie
118. Religie
119. Landsverdediging
120. Vorderingen
124. Grondgebied, kartering
125. Indeling in gemeenten
128. Eigendommen (gebouwen)
129. Eigendommen (gronden)
130. Verkopen (gebouwen)
131. Verkopen (gronden)
132. Verkoop Woningwetwoningen
133. Verkopen (Diversen)
134. Ruiling
135. Schenking
136. Zakelijke rechten
139. Bouw- en grondexploitatie
141. Begroting/Rekening
142. Financieel Beheer
143. Geldleningen
144. Archief en Registratuur
145. Postverkeer
147. Ambts- en dienstwoningen
149. Gemeenteraad
151. Gemeente cq. Rijkspolitie
152. Woningbedrijf
153. Electrisch Bedrijf
155. Delegatie van bevoegdheden
161. Toelagen- en vergoedingen
Kenmerken
Datering:
(1914) 1942 - 1977 (1978)
Plaats:
Buurmalsen, Tricht
Taal:
Nederlands
Dekking in tijd:
(1914) 1942 - 1977 (1978)
Verversingsgraad:
onregelmatig
Omvang in meters:
23,50
Openbaarheid:
onbeperkt
Gemeente:
Geldermalsen
Locatie:
Buurmalsen, Tricht
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS