Uw zoekacties: Beeldmateriaal
xBeeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Zoeken in kaarten en ander beeldmateriaal via www.archieven.nl.

Dit beeldmateriaal is grotendeels is opgenomen in de archieven. Hieronder zijn niet alleen topografische kaarten te vinden maar ook technische tekeningen, historische prenten, teksten, fotos en prentbriefkaarten van objekten en van lokaties in het werkgebied van het hoogheemraadschap. Het is de bedoeling de zgn. collectie beeldmateriaal op de website regelmatig uit te breiden.

De beschrijvingen van kaarten zijn beperkt omdat niet alle zoekwoorden die op de kaarten staan in de beschrijvingen voorkomen. Met dit zoekhulpmiddel zijn de mogelijkheden beperkt om specifieke deelverzamelingen als geheel te tonen. De afbeeldingen als afzonderlijke beschrijvingen zijn opgenomen en niet als deelverzamelingen. In de beeldcollectie zijn specifieke verzamelingen foto’s en tekeningen nader beschreven met de zoekwoorden, bijv. Leupenius, Doude van Troostwijk, Dedel, Van Reede en Theatrum machinarium. Een selectie van kaarten van het gehele werkgebied is voorzien van de zoekterm ‘werkgebied’. Een deel van de gebiedskaarten kan in detail bekeken worden via een viewer.

De reproducties op de website zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor verspreiding is altijd schriftelijke toestemming nodig van de archivaris en vermelding van de bron: archieven hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor meer details in hogere resoluties van het beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de archivaris. Hogere resoluties van gehele bestanden zijn bij uitzondering beschikbaar voor afdrukken. Deze zijn wel raadpleegbaar in de leeszaal. Als er vragen of opmerkingen zijn over specifiek beeldmateriaal en de beschrijvingen kunt u dat ons laten weten.

Beeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
>
Zoektermen
848 beelden sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
 Kaart bij het bijzonder reglement van Waterschap Baambrugge Westzijds, 1963
Datering:
1963
Beschrijving:
Kaart bij het bijzonder reglement van Waterschap Baambrugge Westzijds
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
kaart
Schaal:
1:5000
Diginummer:
020737
thumbnail
615 Wandbord met lijst van Namen der heren dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen van het hoogheemraadschap de Zeedijk beoosten Muiden en Directeuren van de Grote Zeesluis, 1917
Datering:
1917
Beschrijving:
Wandbord met lijst van Namen der heren dijkgraven, hoogheemraden, secretarissen van het hoogheemraadschap de Zeedijk beoosten Muiden en Directeuren van de Grote Zeesluis aldaar met jaren van aanstelling 1782-1885 en ontslagen of overlijden 1786-1917. Zie de getypte namen in de archiefinventaris. Het handschrift lijkt vernieuwd vanaf 1838 en mogelijk geschreven ca 1885
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Afmeting bxh:
540x740
Diginummer:
020653
thumbnail
020469 Akte op perkament met octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor de ingelanden van de polder Rondehoep om de kade of dijk te mogen verhogen, 1637
Datering:
1637
Beschrijving:
Fragment van akte op perkament met octrooi van de Staten van Holland en Westfriesland voor de ingelanden van de polder Rondehoep om de kade of dijk te mogen verhogen en de 36 kleine molens te vervangen door 3 achtkantige molen. Het toezicht en het maken van keuren zal blijven aan Schout en Gerechten van Ouderkerk.
Voor een transcriptie van deze akte zie: dit pdf-bestand (opent in een nieuw venster of tabblad).
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekst
Afmeting bxh:
53x30
Diginummer:
020469
thumbnail
 Penning van gemeente Amstelveen voor J.G. Moleman met opschrift bestuurslid Middelpolder 1940-1966
Beschrijving:
Penning van gemeente Amstelveen voor J.G. Moleman met opschrift bestuurslid Middelpolder 1940-1966. Hij was ook ingeland en hoogheemraad van Amstelland van resp. 1947-1955 en 1958-1971. Hij overleed 1979. De penning is in 2008 aan het waterschap geschonken.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
objekt
Diginummer:
020464
thumbnail
 Latijnse spreuk op de voorgevel van het Gemeenlandshuis aan de Diemzeedijk 'hiC De fretI bata VI fVrore arCenDo agrIs tVenDIs agItVr', 2007
Datering:
2007
Beschrijving:
Tekst met een Latijnse spreuk op de voorgevel van het Gemeenlandshuis aan de Diemzeedijk 'hiC De fretI bata VI fVrore arCenDo agrIs tVenDIs agItVr' . Vrij vertaald `hier wordt gehandeld over het beveiligen van de landerijen door het temmen van de Bataafse Zee' en in de volksmond `hier vreten ze Batavieren'. Deze tekst staat ook het wandbord met namen van de dijkgraven vanaf 1675 etc. De tekst in latijn bestaat voor een deel uit letters die volgens oude traditie in rood of goud zijn gekleurd en een chronogram bevatten. Na optelling van de waarden van de Romeinse cijfers is het resultaat het stichtingsjaar van de nieuwbouw van het huidige Gemeenlandshuis. Foto na restauratie in 2007.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
foto
Diginummer:
020439
thumbnail
020131 Sluis te Joostendam tussen Bijleveld en de Heycop, 1903
Datering:
1903
Beschrijving:
Sluis te Joostendam tussen Bijleveld en de Heycop. De vergunning tot de bouw is van 1658. In fotoalbum van Amstelland voor dijkgraaf W.J. Doude van Troostwijk
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
foto
Afmeting bxh:
187x255
Diginummer:
020131
Geen afbeelding
 Fotoalbum hoogheemraadschap Amstelland 1878-1903 aan de dijkgraaf van Amstelland W.I. Doude van Troostwijk op 3 september van het bestuur. Foto's van de Amsteldijk en van sluizen, bruggen en gebouwen aan de boezem
Datering:
1903
thumbnail
020127 Schutsluis te Weesp tussen Vecht en Smalweesp, 1903
Datering:
1903
Beschrijving:
Schutsluis te Weesp tussen Vecht en Smalweesp. De sluis ligt tussen de Weespertrekvaart voor de verbinding met Amsterdam als onderdeel van de Keulse vaart en het Merwedekanaal, later Amsterdam-Rijnkanaal. In fotoalbum van Amstelland voor dijkgraaf W.J. Doude van Troostwijk
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
foto
Afmeting bxh:
187x255
Diginummer:
020127
thumbnail
 Foto van 11 mannen aan tafel tijdens diner op 10 juli 1921 bij het aftreden van dijkgraaf Jhr.Mr. W.G. Dedel van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, 1921
Datering:
1921
Beschrijving:
Foto van 11 mannen aan tafel tijdens diner op 10 juli 1921 bij het aftreden van dijkgraaf Jhr.Mr. W.G. Dedel van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk. De deftige ambiance wijst ogenschijnlijk op rijkdom. De tafel staat echter niet in het Gemeenlandshuis maar in het 'Paviljoen Vondelpark' een restaurant van het bekende Maison Zomerdijk Bussink. Het is diner is door de bestuursleden zelf betaald. Opmerkelijk is dat midden op de tafel tussen de wijnglazen miniatuur van het Gemeenlandshuis staat dat gemaakt is van suikerwerk. We weten niet wat er nadien mee gebeurd is. Fotograaf Nic. Schuitvlots Amsterdam.
Vlnr. generaal jhr. J. van Heemskerck van Reest, mr. U.H. van Notten, jhr. dr. L.H. Quarles van Ufford, mr.dr. B. van der Mersch, secretaris mr.E. van Beuselom, jhr. Q.J. van Swinderen, mr. H.J. Doude van Troostwijk, jhr.mr. W.J.Dedel, Th.W.Blijdenstein, J.J. Bredius A.Azn, C.J. van A.
Deze foto hoort bij een gedenkboek met foto's van de Diemerzeedijk en het Gemeenlandshuis dat aan W.G. Dedel is aangeboden bij zijn aftreden. Het boek is in 1986 door een nakomeling van hem aan het bestuur van het toenmalig hoogheemraadschap aangeboden.
Soort:
foto
Verwijzing:
Het Gemeenlandshuis in suikerwerk dat op tafel staat wordt genoemd in afbeelding 020611.


Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Diginummer:
020272
Geen afbeelding
 Gedenkboek met foto's van de Diemerzeedijk, de gevels en het interieur van het Gemeenlandshuis en van de 11 aanwezigen bij het diner ter gelegenheid van het afscheid van jonkheer W.G Dedel als dijkgraaf op 5 juli. De naam van de fotograaf staat niet in het album. Wel staat de naam van de fotograaf C.Steenbergh bij dezelfde foto's in het tijdschrift Buiten. Met getekend titelblad door Grevenstuk
Datering:
1921
thumbnail
020338 Foto van bestuur voor de voordeur van het Gemeenlandshuis, 1921
Datering:
1921
Beschrijving:
Foto van bestuur voor de voordeur van het Gemeenlandshuis. Gedenkboek voor afscheid van dijkgraaf jonkheer mr. W.G. Dedel met foto's van C. Steenbergh. Namen zoals genoemd bij de aanbieding van het gedenkboek: hoogheemraden Mr.H.J.Doude van Troostwijk, waarnemend dijkgraaf, Mr.A.J.Labouchere, D.J.van Houten, Jhr. J.van Heemskerck van Beest. Waarslieden: Diemen J.J.Bredius A.Azn, Weesp Mr.Dr.B. van der Mersch, Kortenhoef J.van de Velden, Abcoude Th.W.Blijdenstein, Vreeland Prof.Jhr.Dr. J. Six van Hillegom, Loenen J.H.C. van Reenen van Lexmond, Loosdrecht Jhr.Q.J. van Swinderen, Breukelen Jhr.Dr. L.H. Quarles van Ufford, Ruwiel Mr. U.H. van Notten. Secretaris- penningmeester Mr.E.van Beusekom.
Boven de deur staat: hiC De fretI bata VI fVrore arCenDo agrIs tVenDIs agItVr
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
foto
Afmeting bxh:
189 x 252
Diginummer:
020338
thumbnail
020327 Foto van oost- en voorzijde van gemeenlandshuis, 1921
Datering:
1921
Beschrijving:
Foto van oost- en voorzijde van gemeenlandshuis. Gedenkboek voor afscheid van dijkgraaf jonkheer mr. W.G. Dedel met foto's van C.Steenbergh
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
foto
Afmeting bxh:
189 x 252
Diginummer:
020327
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS