Uw zoekacties: Beeldmateriaal
xBeeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Zoeken in kaarten en ander beeldmateriaal via www.archieven.nl.

Dit beeldmateriaal is grotendeels is opgenomen in de archieven. Hieronder zijn niet alleen topografische kaarten te vinden maar ook technische tekeningen, historische prenten, teksten, fotos en prentbriefkaarten van objekten en van lokaties in het werkgebied van het hoogheemraadschap. Het is de bedoeling de zgn. collectie beeldmateriaal op de website regelmatig uit te breiden.

De beschrijvingen van kaarten zijn beperkt omdat niet alle zoekwoorden die op de kaarten staan in de beschrijvingen voorkomen. Met dit zoekhulpmiddel zijn de mogelijkheden beperkt om specifieke deelverzamelingen als geheel te tonen. De afbeeldingen als afzonderlijke beschrijvingen zijn opgenomen en niet als deelverzamelingen. In de beeldcollectie zijn specifieke verzamelingen foto’s en tekeningen nader beschreven met de zoekwoorden, bijv. Leupenius, Doude van Troostwijk, Dedel, Van Reede en Theatrum machinarium. Een selectie van kaarten van het gehele werkgebied is voorzien van de zoekterm ‘werkgebied’. Een deel van de gebiedskaarten kan in detail bekeken worden via een viewer.

De reproducties op de website zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor verspreiding is altijd schriftelijke toestemming nodig van de archivaris en vermelding van de bron: archieven hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor meer details in hogere resoluties van het beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de archivaris. Hogere resoluties van gehele bestanden zijn bij uitzondering beschikbaar voor afdrukken. Deze zijn wel raadpleegbaar in de leeszaal. Als er vragen of opmerkingen zijn over specifiek beeldmateriaal en de beschrijvingen kunt u dat ons laten weten.

Beeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
>
Zoektermen
908 beelden sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
020726 Grafiek van de waterhoogtes bij Zeeburg tijdens de stormvloed van 19 januari 1921, 1921
Datering:
1921
Beschrijving:
Grafiek van de waterhoogtes bij Zeeburg tijdens de stormvloed van 19 januari 1921. Op deze grafiek staan datum en tijd, de waterhoogte van de Zuiderzee, de waterstand in de boezem, de normale getijdebeweging en de windkracht en -richting.
Tegen risico's kunnen maatregelen genomen worden. Zo beschermt een goede zeedijk tegen overstromingen. In dit geval was de dijk hoog genoeg om de uitzonderlijke waterhoogte in 1921 het hoofd te bieden. Als het zeewater echter te hoog is, kan vanuit de boezem geen water worden geloosd. Dat is in deze grafiek te zien aan het stijgen van het boezempeil gedurende de periode van hoog water.
Ook nu staat het waterschap voor de taak in te spelen op veranderende klimaat- en weersomstandigheden, en het stijgen van de zeespiegel.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Diginummer:
020726
thumbnail
 Blad met tekeningen van dwarsprofielen van de binnen- en buitendam van de Grote Zeesluis en van elders in Muiden, 1840
Datering:
1840
Beschrijving:
Blad met tekeningen van dwarsprofielen van de binnen- en buitendam van de Grote Zeesluis en van elders in Muiden. Deze zeesluis vormde de grens van het werkgebied van het hoogheemraadschap Zeedijk beoosten Muiden die het beheer voerde over de zeedijk en de zeesluis aan de kust van de Zuiderzee. Het archief bevat veel documenten over het beheer en gebruik van de zeesluis.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
600x750
Diginummer:
010104
thumbnail
 Tekening van boringen in de Zeedijk ten oosten van Muiden, 1916
Datering:
1916
Beschrijving:
Boringen in de Zeedijk. De tekening is vermoedelijk gemaakt door opzichter De Rooy. De boringen zijn gemaakt in het kader van het verhogen van de zeedijk.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Afmeting bxh:
250 x 340
Diginummer:
020700
thumbnail
 Tekening van een tegen het binnenbeloop van de dijk te plaatsen trap bij paal 9 van de Zeedijk beoosten Muiden, 1918
Datering:
1918
Beschrijving:
Tekening van een tegen het binnenbeloop van de dijk te plaatsen trap bij paal 9 van de Zeedijk beoosten Muiden. Gemaakt door opzichter De Rooij.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Afmeting bxh:
320 x 570
Diginummer:
020701
thumbnail
020524 Tekening van het dwarsprofielen bij palen 21, 26 en 30 met afmetingen van het talud met de ophoging van de zeedijk van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, 1869
Datering:
1869
Beschrijving:
Tekening van het dwarsprofielen bij palen 21, 26 en 30 met afmetingen van het talud met de ophoging van de zeedijk van het hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk door G.Meijers
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
640x330
Diginummer:
020524
thumbnail
010250 Ontwerptekening voor de bouw van een stoomgemaal voor de bemaling van waterschap Honderd, 1874-1876
Datering:
1874-1876
Beschrijving:
Ontwerptekening voor de bouw van een stoomgemaal voor de bemaling van waterschap Honderd C.A. door Holland, Sticht en Voorburg met doorsnede van watergang, over breedte, heigrond, front, plan en doorsnede van ketelhuis.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
600x540
Diginummer:
010250
thumbnail
010243 Ontwerptekening van een machinistenwoning behorend bij het stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp, 1894
Datering:
1894
Beschrijving:
Blauwdruk van een plan voor een ontwerptekening van een machinistenwoning behorend bij het stoomgemaal voor Bloemendalerpolder te Weesp. Ondertekend door bestuursleden 25-4-1894. Met zijaanzicht, doorsneden, fundering, plattegrond en voorgevel.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
630x360
Diginummer:
010243
thumbnail
010229 Tekening van wipwatermolen van waterschap Dorssewaard, 1892
Datering:
1892
Beschrijving:
Tekening van wipwatermolen van waterschap Dorssewaard met in handschrift legenda bij begroting voor herstel bovenhuis door H.G.de Kort uit Ouderkerk aan de Amstel.
Deze molens waren relatief klein en doorgaans niet geschikt voor bewoning. Dit soort molens is bijna overal in het werkgebied van Amstel, Gooi en Vecht verdwenen
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
495x565
Diginummer:
010229
thumbnail
 Blauwdruk van tekening van ontwerp electrisch gemaal nabij Demmerikse sluis, 1922
Datering:
1922
Beschrijving:
Blauwdruk van tekening voor Grootwaterschap de Ronde Venen van ontwerp electrisch gemaal nabij Demmerikse sluis door Ingenieursbureau Dwars, Groothoff en Verheij te Amersfoort. Blad nr.2: zuidgevel met trap, noord- oost- en westgevel. Zie tevens blad 3 nr 010137
Verwijzing:
Zie ook blad 3: Adres:
Vinkeveen, Demmerikse kade 5
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
600x 460
Diginummer:
010149
thumbnail
 Ontwerp van houten schutsluizen tussen Westbroekse vaart en Vecht voor het waterschap Westbroek, 1883
Datering:
1883
Beschrijving:
Ontwerp van houten schutsluizen tussen Westbroekse vaart en Vecht voor het waterschap Westbroek door T.v.d.Doll te Maassluis met plattegrond Plan A, B, C tussen Klopdijk en geniesloot met kleur
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100 1:100
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
930x650
Diginummer:
010143
thumbnail
 Blauwdruk van het ontwerp van een electrisch gemaal nabij de Demmerikse sluis, 1922
Datering:
1922
Beschrijving:
Blauwdruk van een tekening voor Grootwaterschap De Ronde Venen van het ontwerp van een electrisch gemaal nabij de Demmerikse sluis door Ingenieursbureau Dwars, Groothoff en Verheij te Amersfoort. Blad 3 met langsdoorsnede, dwarsdoorsnede, plattegrond, paalfundering, machinekamer en loopbrug bij krooshek. Na 1925 was het gemaal in beheer bij waterschap Groot-Wilnis-Vinkeveen en werd genoemd naar dijkgraaf A. de Ruiter van Grootwaterschap Ring der Ronde Venen (1910-1924). Zie tevens de foto's van dit gemaal van buitenzijde en interieur
Adres:
Vinkeveen, Demmerikse kade 5
Verwijzing:
Zie ook blad 2: Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:50 1:50
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
1080x720
Diginummer:
010137
thumbnail
 Dwarsprofielen van de Drecht, 1894
Datering:
1894
Beschrijving:
Dwarsprofielen op meer meetpunten met kleuren van boezemwateren en waterkeringen van Amstelland van Drecht bladen 1-11 (1-82), Kromme Mijdrecht 1-22 (1-176).
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100 1:100
Soort:
tekening
Afmeting bxh:
720x545
Diginummer:
010096
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS