Uw zoekacties: Zoeken in de toegangen
xDoorzoek de gehele database van archieven.nl

Hulp bij uw onderzoek
In deze website wordt informatie uit archieven van diverse archiefdiensten en historische centra aangeboden. De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek. Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle toegangen van alle deelnemende archiefdiensten.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op archiefdienst of materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. 

Doorzoek de gehele database van archieven.nl
U zoekt in: 179.960.879 beschrijvingen
>
Zoektermen
53.645 archieven en collecties sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
Geen afbeelding
 Bronnenoverzicht RHC Vecht en Venen
Auteur:
P.M. Engelberts en A. Hagen
Geen afbeelding
1633 Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1873-1913
Datering:
1873-1913
Auteur:
A. Hagen
Openbaarheid:
Volledig openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Bronsoort:
WO-Bouwvergunningen
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Maarssen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1633: Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1873-1913
VERKORT:
NL- BklVV 1633
Geen afbeelding
1634 Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1939-1957 (juni)
Datering:
1939-1957 (juni)
Auteur:
A. Hagen
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Soort toegang:
Inventaris
Bronsoort:
WO-Bouwvergunningen
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Maarssen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Notabene:
Het bestand na juni 1957 is bij de gemeente Stichtse Vecht te Maarssen
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1634: Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1939-1957 (juni)
VERKORT:
NL- BklVV 1634
Geen afbeelding
1631 Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1914-1938
Datering:
1914-1938
Auteur:
A. Hagen
Openbaarheid:
Beperkt openbaar
Hoofdrubriek:
02. Gerechts- en gemeente-archieven
Bronsoort:
WO-Bouwvergunningen
Soort toegang:
Inventaris
Gemeente:
Stichtse Vecht
Plaatsnaam:
Maarssen
Archiefbewaarplaats:
Breukelen
Herkomst:
Wet
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen. Toegang 1631: Woonomgeving Maarssen, bouwvergunningen, 1914-1938
VERKORT:
NL- BklVV 1631
10 Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), 1456-1811 (1852)
Datering:
1456-1811 (1852)
Andere namen:
Oud Rechterlijk Archief, Oude Rechterlijke Archieven (ORA), Oud Notarieel Archief, Oude Notariële Archieven (ONA), Weeskamerarchief, Weeskamerarchieven, RAZE, "Lasonder", "Las."
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Beschrijving:
Verzamelinventaris van de archieven van de gerechten, weeskamers en notarissen in het gewest Zeeland (het huidige Zeeland zonder Zeeuws-Vlaanderen [het voormalige Staats-Vlaanderen])
Opmerking:
In 1940 zijn de volgende inventarisnummers verloren gegaan: 258, 286, 368, 370, 373-377, 450-451, 453-454, 476, 946, 1076-1080, 1187, 1188, 1296, 1305, 1306, 1310-1311, 3106, 3110, 3111, 3146, 3147, 3167, 5539-5541. De archieven van de vierschaar, de weeskamer en de notarissen van de stad Middelburg, die niet in deze inventaris waren beschreven, zijn eveneens geheel verloren gegaan. De verloren gegane nummers zijn in de inventaris als zodanig gemerkt. Enkele onderdelen zijn overgedragen aan gemeentelijke archiefdiensten, dit is bij de betreffende beschrijvingen vermeld.
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Omvang:
90 meter
Jaar bewerking:
1889-1895, 1900-1904, 1914
Titel publicatie:
L.W.A.M. Lasonder, De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. [Deel 1]: De Zeeuwsche eilanden 1456-1811 (1852) ('s-Gravenhage 1914)
waarin geïncorporeerd:
- M.H. van Visvliet [inventaris], W.O. Swaving [inleiding], Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg door den vorigen archivaris dier gemeente (Middelburg 1906) [archieven zelf verloren gegaan]
- [W.O. Swaving], Archieven der Middelburgsche notarissen, tot 1811, berustende in het Gemeente-Archief te Middelburg', in: Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven [VROA] 39 (1916), I ('s-Gravenhage 1917) 24-124 [archieven zelf verloren gegaan].
Unieke referentie:
NL-MdbZA_10
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Geen afbeelding
 Zeeuwen Gezocht
Geen afbeelding
 Personen
Geen afbeelding
 Zoeken naar boeken
Geen afbeelding
 Notaris-, schepen- en andere akten
Geen afbeelding
 Personen
Geen afbeelding
 Personen
Geen afbeelding
 Vergunningen
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS