Uw zoekacties: Beeldmateriaal
xBeeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Zoeken in kaarten en ander beeldmateriaal via www.archieven.nl.

Dit beeldmateriaal is grotendeels is opgenomen in de archieven. Hieronder zijn niet alleen topografische kaarten te vinden maar ook technische tekeningen, historische prenten, teksten, fotos en prentbriefkaarten van objekten en van lokaties in het werkgebied van het hoogheemraadschap. Het is de bedoeling de zgn. collectie beeldmateriaal op de website regelmatig uit te breiden.

De beschrijvingen van kaarten zijn beperkt omdat niet alle zoekwoorden die op de kaarten staan in de beschrijvingen voorkomen. Met dit zoekhulpmiddel zijn de mogelijkheden beperkt om specifieke deelverzamelingen als geheel te tonen. De afbeeldingen als afzonderlijke beschrijvingen zijn opgenomen en niet als deelverzamelingen. In de beeldcollectie zijn specifieke verzamelingen foto’s en tekeningen nader beschreven met de zoekwoorden, bijv. Leupenius, Doude van Troostwijk, Dedel, Van Reede en Theatrum machinarium. Een selectie van kaarten van het gehele werkgebied is voorzien van de zoekterm ‘werkgebied’. Een deel van de gebiedskaarten kan in detail bekeken worden via een viewer.

De reproducties op de website zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Voor verspreiding is altijd schriftelijke toestemming nodig van de archivaris en vermelding van de bron: archieven hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor meer details in hogere resoluties van het beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de archivaris. Hogere resoluties van gehele bestanden zijn bij uitzondering beschikbaar voor afdrukken. Deze zijn wel raadpleegbaar in de leeszaal. Als er vragen of opmerkingen zijn over specifiek beeldmateriaal en de beschrijvingen kunt u dat ons laten weten.

Beeldmateriaal ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

809 beelden sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
thumbnail
 Heraldisch wapen van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld door Hoge Raad van Adel, 1997
Datering:
1997
Beschrijving:
Wapen van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht vastgesteld door Hoge Raad van Adel.
Wapen in navolging van van Amstelland. Het schild is gedekt met de Duitse keizerskroon en gehouden door de dubbelkoppige adelaar.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Diginummer:
020104
thumbnail
 Prent met uiterst rechts het gemeenlandshuis, in het midden de stenen dijk en links een boot op het water, ca. 1737
Datering:
ca. 1737
Beschrijving:
Prent met uiterst rechts het gemeenlandshuis, in het midden de stenen dijk en links een boot op het water. Zie ook de prent op de kaart met nummer 010030.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Maker:
Vlaming, A. de
Afmeting bxh:
297x232
Diginummer:
020193
thumbnail
 Notificatie met wapen van Bijlmermeer, 1794
Datering:
1794
Beschrijving:
Notificatie met wapen van Bijlmermeer
Soort:
tekst
Verwijzing:
De notificatie is afkomstig uit inventarisnummer 231 van het archief van heemraadschap de Bijlmermeer.
Voor een detail van het wapen zie diginummer 020447.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Diginummer:
020446
thumbnail
 Album aangeboden bij aftreden in november 1869 van dijkgraaf J.P.C. Baron van Reede tot ter Aa met afbeelding in kleur van oostzijde van Gemeenlandshuis met wapen van hoogheemraadschap Zeeburg en Diemerdijk, gedrukte namenlijst (14) voorin en portretten van 13 bestuursleden zonder bijschriften. Aangeboden door hoogheemraden en waarsmannen: M.C. van Pellecom, W.J. Doude van Troostwijk, Mr. E.Huydecoper van Nigtevecht, J.J.Bredius, W.Bruyn Jz., Ernst van Beusekom Ezn., G.G.van Andel, G.D. Duuring, G.J.Bos, J.N.Bastert, S.M.W. Rijnbende, Mr.J.A.Spengler, J.A.Voorthuis.
Met twee foto's van schouwboot na 1920.
Het is niet bekend wie de tekeningen en de portretten gemaakt heeft.
De namen van de geportretteerden zijn niet vermeld bij de portretten. Het portret van Bastert staat in dezelfde volgorde als die op de namenlijst en komt overeen met een elders bekend portret van hem. Er zijn geen andere portretten bekend die vergeleken konden worden met die in dit album. Dit is het oudst bekende album met foto's van het hoogheemraadschap van bestuursleden.
Datering:
1869
thumbnail
 Blauwdruk van een plan voor de installatie van de electrische bemaling van het waterschap Buitenweg, 1924
Datering:
1924
Beschrijving:
Blauwdruk van een plan voor de installatie van de electrische bemaling van het waterschap Buitenweg te Zuilen door Hissink met tekening van situatie en doorsneden van molen en watergangen.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Schaal:
1:100
Afmeting bxh:
605x355
Diginummer:
020745
thumbnail
 Plan voor de verkaveling van de Derde bedijking der Mijdrechtse droogmakerij, 1853
Datering:
1853
Beschrijving:
Plan voor de verkaveling van de Derde bedijking der Mijdrechtse droogmakerij. Voorheen lag hier de Bovenhovense polder.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
kaart
Diginummer:
020744
thumbnail
 Grafiek van de waterstanden bij de Diemerzeedijk tijdens de stormvloed van 6 en 7 november 1921, 1921
Datering:
1921
Beschrijving:
Grafiek van de waterstanden bij de Diemerzeedijk tijdens de stormvloed van 6 en 7 november 1921
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Diginummer:
020743
thumbnail
 Antwoord in de vorm van een sinterklaasgedicht van het hoogheemraadschap Amstelland op het verzoek van Wim Kan een coupure in de ring te mogen maken, 1975
Datering:
1975
Beschrijving:
Afschrift van een brief in de vorm van een sinterklaasgedicht van de secretaris van het hoogheemraadschap Amstelland met een antwoord op een verzoek van Wim Kan voor het aanvragen van een vergunning voor een coupure in de ring van Amstelland.
In 1975 was er correspondentie van de bekende beroepshumorist Wim Kan in Aalsmeer over zijn verzoek om een vergunning te krijgen voor een coupure in de ring van Amstelland. Een ontheffng van de keur door het hoogheemraadschap was nodig ter bescherming van de gesloten ring of waterkering om buitenwater tegen te houden zoals bij de woning in Aalsmeer. Kan schreef een scherpe brief aan het bestuur over ambtelijke procedures rond de keurontheffing. Hij schreef onder meer: "Mijn vraag is nu: welke fout zal ik begaan, als ik straks dit tijdrovende en geldvretende gezanik belachelijk maak voor het Nederlandse volk?". Kan verwijst hiermee naar zijn conferences in theaters en die in die destijds werden uitgezonden op Oudejaarsavond. De secretaris van het bestuur Jhr.Mr. E.A. Quarles van Ufford antwoordde op 5 december op een uitzonderlijke maar passende wijze met een knipoog naar de kunstenaar met een fraai gedicht waarin hij de voorwaarden en essentie weergeeft van de functie van archieven.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekst
Diginummer:
020108
thumbnail
 Linker blad van een gedrukte kaart met profielen van de vernieuwde Zeedijk beoosten Muiden, 1737
Datering:
1737
Beschrijving:
Gedrukte kaart in twee bladen met profielen van de vernieuwde Zeedijk beoosten Muiden. Getekend door J. van Hoorn en gravure H. de Leth
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Schaal:
1:11.000
Afmeting bxh:
940x655
Diginummer:
010038
thumbnail
 Rechter blad van een gedrukte kaart met profielen van de vernieuwde Zeedijk beoosten Muiden, 1737
Datering:
1737
Beschrijving:
Gedrukte kaart in twee bladen met profielen van de vernieuwde Zeedijk beoosten Muiden. Getekend door J. van Hoorn en gravure H. de Leth
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
tekening
Schaal:
1:11.000
Afmeting bxh:
940x655
Diginummer:
010037
thumbnail
 Fragment van de kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda, 1818
Datering:
1818
Beschrijving:
Fragment kaart van de Amstel en vaart van Amsterdam (rechts) naar Gouda met daarin gelegen bruggen, sluizen en aangrenzende situaties tevens diepten beneden het Amsterdams peil evenals de profielen in rode cijfers. Ondertekend in 1818 door ingenieurs van Waterstaat en Publieke werken A. Kommers en J.A. van Essen en de opzichter van het heemraadschap L. van Heusden. De kaart toont diepteprofielen ten behoeve van het beter bevaarbaar maken van de Amstel. Soortgelijke details van andere jaren zijn ook vastgelegd in het archief van het heemraadschap ten behoeve van de taakuitvoering. Op de kaart zijn letters gebruikt voor verwijzingen naar de diepteprofielen naast de waterloop. De kaart bestaat uit 14 aan elkaar geplakte delen van ca 60 bij 90 cm. De kaart toont een slingerend verloop van de Amstel en biedt veel details van de aan de oever grenzende percelen. De kaartdelen die niet aan de Amstel grenzen laten grote witte vlakken zien. Op de kaart staan vele namen van gebouwen, paden, watergangen en aangrenzende polders.
De handgetekende kaart is een goede staat met uitzondering van kleine beschadigingen. Lange tijd was de kaart opgerold in een houten kist en daardoor mogelijk afgedwaald van de bijbehorende bestanden van het archief. Gezien het formaat en de staat van de kaart zal de kaart vermoedelijk niet uitgerold aan een wand hebben gehangen. De kist met de kaart werd met een register door een particulier aangeboden bij het Historisch Museum van Ouderkerk. Deze is in 2011 overgedragen aan het waterschap als aanvulling op het archief van het heemraadschap van den Amstel en Nieuwer-Amstel.
Deze manuscriptkaart is gebruikt voor een gedrukte variant met minder details door J.de Jong voor een eigen uitgave van het heemraadschap. Deze gedrukte versie van 1824 is ook op de website te zien. Er zijn scans van delen van de kaart beschikbaar. Bijvoorbeeld van een deel van de Omval en Windrak nabij Amsterdam, de lokatie van het huidige hoofdkantoor van het waterschap.
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
kaart
Schaal:
1:7537 ellen en 1:400
Afmeting bxh:
6500x1200
Diginummer:
020499
thumbnail
 Kaart van de provincie Utrecht door J. Kuyper, 1879
Datering:
1879
Beschrijving:
Kaart van de provincie Utrecht door J. Kuyper 9e druk
Beeldrechten:
Zie voor gebruiksrechten het bezoekersreglement op de website van AGV.
Soort:
kaart
Afmeting bxh:
...
Diginummer:
020220
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS