Uw zoekacties: Kranten
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "amende"
391 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaOverveluwsch Weekblad, 1849-03-17; p. 2
Naam krant:
Overveluwsch Weekblad
Datum:
1849-03-17
Jaar:
1849
Pagina:
2
PARUS. 12 Maart. De Nationale Vergadering heeft in de zit* ting van heden het wetsontwerp aangenomen, waarhij magligiug ver¬ leend wordt tol het innen der belastingen tot 1 Junij 1849, ciijl waarbij aan dc ministers een nieuw voorloopig krediet geopend wordt voor de dienst der maanden April en Mei. Vervolgens heeft Goud- cliaux het voorstel gedaan, dat dc discussie over dc begrooting da-\ delijk iia de aanneming van dc kieswet zoude plaats hebben. Bc minister van financiën gaf te kenueu, dat hij bereid was over ito begrooting op eene volledige wijze le doen beraadslagen, waarop hetl voorstel van Goudchaux. werd aangenomen. De minister van üuan- | cien stelde op het bovengenoemde wetsontwerp ecu additioneel arti¬ kel voor, waarbij aan den president der republiek nog 50,000 fr. zouden toegestaan worden, om dc kosten zijner huishouding goed tel maken. Zoo als de verwachting was» bvagt dit voorstel eene hevige! opschudding te weeg, zoodat daarover behalve een hevig rumoer enl een herhaald in de rede vallen van den minister eigetdijk , geenc , duscussie werd gehouden. Ten slotte is. men lot de stemming over¬ gegaan, eu wel volgens een amende uieul van Laussedat. hetwelk hei •' tracleiuent van den president der republiek in tweeu verdeelde, als 50,000 fr. per maand voor het traelcmenl» \ olgeus de bepaling! van de constitutie, dat met algemeene stemmen aangenomen werd, J eu 50 OriO fr. per maand voor de uitgaven out zijne waardigheid op te houden, hetwelk met 418 tegen 1 stemmen werd goedgekeurd,i| De gehecle wet werd vervolgens met 551 legen 195. stemmen . aangenomen.
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS