Uw zoekacties: Kranten

Kranten ( Streekarchief Voorne-Putten )

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

In deze zoekingang wordt de Nieuwe Brielsche Courant in de periode van 1875-1943 doorzocht.
Zoektips
 
beacon
75 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Weekblad Voorne-Putten, Overflakkee en Goedereede, 1882-01-08; p. 8
Naam krant:
Weekblad Voorne-Putten, Overflakkee en Goedereede
Datum:
1882-01-08
Jaargang:
1882
Pagina:
8
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Weekblad Voorne-Putten, Overflakkee en Goedereede, 1883-03-13; p. 2
Naam krant:
Weekblad Voorne-Putten, Overflakkee en Goedereede
Datum:
1883-03-13
Jaargang:
1883
Pagina:
2
Omtrent de stranding van de Vesta bij IJmui-uen ( IJmuiuen ) en de redding der bemanning worden nog de volgende bizonderheden aan het HU . gemeld ; Natuurlijk werd de reddingboot uitgehaald , en boden zich aan de volgende personen , om met levensgevaar hun medemensch te redden . Die dapperen heeten : Nielsen , schipper , en Jorgen-sen ( Jorgensen ) , ondergeschikte , aan boord van het te IJmui-den ( IJmuiden ) voor storm binnengeloopen Belgische visschersschip genaamd Peter , beiden Denen ; verder K . Gomes Jzn ., loods , W . van tier Struijs en J . Ham , loodsleerlingen , A . Koning-! ( Koning ) stein , P . de Vries , P . van der Wielen en J . | Kaptein , allen vletterlieden . Ongeveer op den j middag stak de reddingboot in zee , angstig nagestaard door de honderden aan het strand ; I aanvankelijk werd een goed eind weegs gewon-nen ( gewonnen ) , doch de vreeselijke branding sloeg her-haaldelijk ( herhaaldelijk ) de boot terug , zoodat terrein ver loren werd en men moest terugkeeren . Nau-welijks ( Nauwelijks ) hiermede bezig , werd de reddingboot als overeind geworpen en onmiddellijk daarna omgekeerd , zoodat de dapperen allen om en onder het vaartuig dreven ; door angst overmand , rende men tot den hals in het water om ' te trachten de in gevaar verkeerende te redden , hetgeen grootendeels gelukte , doch drie mannen hadden zooveel water ingekregen en kwetsuren bekomen , dat zij aan land moesten worden ge-dragen ( gedragen ) , namelijk de vletterman P . de Vries , de loods K . Gomes , Jzn . en de vletterman A . Koningstein ; alle drie genoemden zijn bed-legerig ( bedlegerig ) , terwijl de overigen er , hoewel hier en daar licht gewond , tamelijk goed afkwamen . Toen het dus onuitvoerbaar bleek met de red-dingboot ( reddingboot ) op dat uur , trachtte men het schip met het vuurpeilt jestel te beschieten , doch alle pogingen daarmede gedaan , mislukten ; herhaal-delij
Gevonden alinea's: 2
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS