Uw zoekacties: Kranten
xKranten ( Regionaal Archief Rivierenland )

Voordat u gaat zoeken in de kranten en Zaltbommelse almanakken raden wij u aan om de introductiepagina te lezen: http://regionaalarchiefrivierenland.nl/page/205

 

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

 

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd. In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.


Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je links op het scherm een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant.

 

Naast een scan kunt u de pagina ook in tekstweergave bekijken door in het scherm in de informatiebalk bovenaan te klikken op het tweede icoontje. In de mouse-over verschijnt ‘tekst’. U kunt dit tekstbestand selecteren en kopieëren.

Kranten ( Regionaal Archief Rivierenland )
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "walburg"
2.315 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaTielsch Stads- en arrondissements-weekblad, 1850-10-04; 4
Naam krant:
Tielsch Stads- en arrondissements-weekblad
Datum:
1850-10-04
Jaargang:
1850
Pagina:
4
■fff De Notaris T. J. VAN EVERMNGEN j" f te Ti el, zal A t Op Woensdag 9 October 1850, ’s voormid- ilags om 11 uren te tienden bij JAN VAN OMMEREN , W.z. Verpachten : Onder Ommeren in het Ooievaarsnest. 2 bunders, 28 roeden BOUWLAND, voor een Jaar om te Aardappelen, in percelen. Voorts Verknopen: eenige percelen Gehakt 4jarig WAARDEN RIJSHOUT, in den Rijs- waard op den Uiterwaard Laag Koslverloren, te tienden, B. Op Maandag 14 October 1850, ’savonds om 6 uren, te Tiel bij J. BRUNË , voor 3 Ja ren Verhuren, q q, DE DIACONIE VAN DE HER VORMDE GEMEENTE TE TIEL: Elf HUISJES in de Tolhuissiraat aldaar, De Nolan's Mr. J. ItE ROO te TIEL, zal, namens zijne Prin cipalen, op Donderdag, den 17 October 1850, des avonds ten 6 ure, in een der localen van het Gj-oote Soeieteits-Gebouw bin nen Tiel, zonder voorbehoud van be raad, finaal Verkoopen, de navolgende ONROE RENDE GOEDEREN, te weten: BINNEN BE STAD TIEL. 1. Een HEERENHUIS, staande aan het Hoog- einde, bewoond geweest door wijlen den heer Br. //. J. VAN GALEN - , met Ruime OPEN PLAATS, ERF en Groolen TUIN. Ingezet en verhoogd tot ƒ 3800 : — 2. Een HUIS, staande aan de St. Walburg* straat, met OPEN PLAATS en ERF. Ingezet en verhoogd tot/ 880 : — 3. Een SCHUUR of BERGPLAATS, met ERF, naast het 2de perceel. Ingezet en verhoogd tot f 760: — De MASSA ingezet en verhoogd lol f 38: — Be voorschreven goederen zijn te aan vaarden met den Jsten November JSöO, en zullen ieder afzonderlijk en in viassa ge veild worden. 4. Een HEERENHUIS, staande aan de St. Walburgstraat, met TUIN en ER P, Ingezet en verhoogd tot ƒ 2820:— In huur bij den heer KELLY, tot J November J85J. ONDER DRUMPT. 5. Eene HOFSTEDE, bestaande in HUIS, ERF, TUIN, BERG, SCHUUR, BOOMGAARDEN en BOUWLAND, zamcn groot 4 Bunders, 4 Roeden, 90 Ellen. Ingezet en verhoogd tot f 5610: — Jn huur, met uitzondering van het FRUITGEWAS uit de boomgaarden, enz., bij de Wed. TEIJNAGEL. ONDER HEEREWAARDEN. 6. Elf Bunders , 12 Roeden , 60 Ellen , UITER- WAARDS-WE1- of HOOILAND. Te aan
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaTielsch Stads- en arrondissements-weekblad, 1854-06-02; 2
Naam krant:
Tielsch Stads- en arrondissements-weekblad
Datum:
1854-06-02
Jaargang:
1854
Pagina:
2
VBRK.OOPING. De Notaris Mr. H. DIJCKMJSESTER te Tiel, zal namens den Heer J. KOK, te Tiel, publiek Verkoopen: Binnen de Stad TE Mi. No. 1. Een WINKELHUIS en ERF, staande en gele gen aan de Westluidenscke Straat, kadaster sectie E. No. 1138, groot ellen. In huur bij Blomhof voor f 120.— ’s jaars tot 1 Mei 1855. No. 2. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de Kerkstraat te Tiel, in sectie E. No. 816, ter grootto van 47 ellen. In huur bij A. Cohen, voor ƒ 1,20 's weeks. No. 3. Een HUIS, ingerigt tot TWEE WONINGEN met ruime ZOLDERS, staande in de Gasthuisstraat, in sectie E. No. 92 en 93. In huur bij de Wed. de Man en J. Heijsler, te zamen voor ƒ 2,— ’s weeks. De ZOLDERS zijn niet onder de Huur begrepen en te aanvaarden 1 Mei 1855. No. 4. Een HUIS, ingerigt tot TWEE WONINGEN, aldaar, in sectie E. No. 82 en 85, en Een HUIS, mede tot TWEE WONINGEN ingerigt, daarachter in het Oude Gasthuis , in sectie E, No. 83 en 84. Deze VIER WONINGEN zijn in Huur bij K. Reijmms, JK de Winter, de Wed. Rosmalen en de Wed. Maasbach, te zamen voor f 3,60 's weeks. No. 5. Een HUIS, ingerigt tot ZES WONINGEN, gelegen aan St. Walburg , strekkende tot aan dc Stadswal, Tn sectie E. No 1009 , 1010 , 1011 en 1012 , groot 1,63 el. Belast met een thijns van f 1,10 aan de Stad Tiel. Bij de weck verhuurd te zamen voor f 3,75. O mier 5BAKBW1JH. No. 6. Een GEBOUW, bestaande uit VIJF WONIN GEN, benevens ERF cn TUIN, staande en gelegen in de zoo genaamde Tioa.aU Apostelen , in sectie C. No. 440 , 441, 442, 443 , 444 en 445, te zamen groot 3 roeden ,- 94 ellen. Belast met een Erfpacht groot f 4,50 aan den Zandwijk- schen Polder. Bij de week verhuurd tc zamen voor ƒ 2,95. No. 7. Een HUIS met ERF en TUIN, gelegen naast het voorgaande aldaar, in sectio C. No. 519 en 520, te zamen groot acht roeden. Belast met een Erfpacht groot ƒ 4,— aan den Zandwijk- schen Polder. In huur bij W. Broggelman, tot 1 Mei 1855, voor ƒ 1,40 per week. Onder ECHTElz». No. 8. Een Bunder, negen roeden en veertig ellen EL ZEN en WI
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaTielsch Stads- en arrondissements-weekblad, 1854-06-09; 3
Naam krant:
Tielsch Stads- en arrondissements-weekblad
Datum:
1854-06-09
Jaargang:
1854
Pagina:
3
VERKOOPIWG. De Notaris Mr. E. LIJCKMEESTER te Tiel, zal namens den Heer ƒ. KOK, te Tiel, publiek Verkoopen : ■linnen de Stad VIMv, Een WINKELHUIS en EEP, staande en gele gen aan de Westluidenscbe Straat, kadaster sectie E, No. 1138, groot 64 ellen. In huur hij Blomhof voor ƒ 120.— ’sjaars tot 1 Mei 1855. No. 2. Een HUIS en EEF, staande en gelegen in de Kerkstraat te Tiel, in sectie E. No. 816, ter grootte van 47 ellen. In huur bij A. Cohen, voor ƒ 1,20 ’s weeks. No. 3. Een HUIS, ingerigt tot TWEE WONINGEN met ruime ZOLDEBS, staande in de Gasthuisstraat, in sectie E. No. 92 en 93. In huur bij de Wed. de Man en J. HeijUer, te zamen voor ƒ 2,— 's weeks, De ZOLDEBS zijn niet onder de Huur begrepen en te aanvaarden 1 Mei 1855. No. 4. Een HUIS, ingerigt tot TWEE WONINGEN, aldaar , in sectie E. No. 82 en 85 , en Een HUIS, mede tot TWEE WONINGEN ingerigt, daarachter in het Oïidc Gasthuis , in sectie E, No. 83 en 84, Deze V I Eli WONINGEN zijn in Huur bij F. Heijmans, IV. de Winter, do Wed. Bosmalen en de Wed. Maashach, te zamen voor ƒ 3,GO ’s weeks. No. 5. Een HUIS, ingerigt tot ZES WONINGEN, gelegen aan St. Walburg, strekkende tot aan de Stadswal, in sectie, E. No. 1009, 1010, 1011 en 1012, groot 1,63 el. Belast met een thijns van ƒ 1,10 aan de Stad Tid. Bij de week verhuurd te zamen voor ƒ 3,75. «iirter iBAMiWUM. No. 6. Een GEBOUW, bestaande uit VIJF WONIN GEN, benevens EllE en TUIN, staande en gelegen in de zoo genaamde Twaalf Apostelen , in sectie C. No. 440, 441, 442, 443 , 444 en 445, te zamen groot 3 roeden , 94 ellen. Belast met een Erfpacht groot ƒ 4,50 aan den Znndwijk- schen Polder. Bij dc weck verhuurd te zamen voor ƒ 2,95. No. 7. Een HUIS met ERE en TUIN, gelegen naast het voorgaande aldaar, in sectie C. No. 519 en 520, te zamen groot acht roeden. Belast met een Erfpacht groot ƒ 4,— aan den Zandwijk- schen Polder. In huur bij W. Broggélman, tot 1 Mei 1855, voor ƒ 1,40 per weck. eender ECIlTEKil». No. 8. Een Bunder, negen roeden en veertig ellen EL ZEN en WILLIG
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS