Uw zoekacties: Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Hapsx
beacon
1.435 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
227 Akte van opdracht door Aert Hermens Cruijsse gehuwd met Metje, aan Aart Aertz gehuwd met Grietje, van een stuk bouwland van ongeveer 1 morgen, grenzend aan de erven van de erfgenamen van Geurt Peters, Hendrick Thonisse en de gemene straat.
Persoon in schepenakte:
Aert Hermens Cruijsse
Aart Aertz
Geurt Peters
Hendrick Thonisse
Datering:
17-12-1678
Pagina:
325-326
Soort akte:
Transport
Plaats:
Haps
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
542
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
199 De kinderen en erfgenamen van Jan Hendrix de Bruijn en Maria Lemmens in leven e.l. met name: Hendricus Jans de Bruijn meerderjarige j.m.; Hendricus Jacobs en Catharina Jans de Bruijn e.l.; Jan Jans de Bruijn meerderjarige j.m.; Christina Jans de Bruijn meerderjarige j.d. en Peeter Jans de Bruijn meerderjarige j.m. hebben verkocht aan Johannes Verbeten en Maria van Hoenselaar e.l. de volgende goederen onder Haps: 1.een bouwhof genaamd de Steeg met de bijbehorende landerijen en verder alle dependenten bestaande uit een huis, schuur, bakhuis, schop en moeshof met ca. 2 Holl. morgen en 2 ½ hond zowel bouw-als weiland, palende Oost de gemene straat; West het Huis Bergh; Zuid Nicolaas Willems en de getransporteerde, jaarlijks belast met 2 malder rogge en 9 stuivers en 6 duiten tijns a/h Hooggrafelijk Huis Bergh, verder vrij allodiaal erf. 2. een stuk bouwland, groot ca. 1 Holl. morgen genaamd den Laarakker, jaarlijks belast met 1 vat en 8 kannen rogge a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave, verder vrij allodiaal erf. 3. Ca. 4 ½ hond bouwland genaamd de Stokvoort, jaarlijks belast met 3 stuivers tijns a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave, verder vrij allodiaal. 4. een perceel bouwland, groot ca. ½ morgen, jaarlijks belast met ½ vat en 4 kannen rogge a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave, verder vrij allodiaal. 5. Ca. 4 hond Nieuw Erf, jaarlijks belast met 4 stuivers thijns a/h Comptoir van Zijn Hoogheid te Grave, verder vrij allodiaal erf en speciaal dat deze zijn bezwaard met een gevestigd kapitaal van 1600 Caroli guldens bij acte d.d. 9 december 1754 t.b.v. Jacobus Lemmens en Johanna Jans e.l. voor de ene helft en Derk Hendriks en Anna Lemmens e.l. voor andere helft. Staat nog te noteren dat bij verkoop der genoemde goederen de destijds nog levende Maria Lemmens levenslang het vrije gebruik van een kamer, een plaatsje in de schop om de nodige brandstoffen te leggen in de halve hof was gereserveerd, hetgeen door het overlijden van Maria Lemmens van geen effect is.
Persoon in schepenakte:
Jan Hendrix de Bruijn
Hendricus Jans de Bruijn
Catharina Jans de Bruijn
Jan Jans de Bruijn
Christina Jans de Bruijn
Peeter Jans de Bruijn
Maria van Hoenselaar
Maria Lemmens
Hendricus Jacobs
Johannes Verbeten
Jacobus Lemmens
Johanna Jans
Derk Hendriks
Anna Lemmens
Datering:
29-04-1791
Pagina:
417-420
Soort akte:
Transport
Plaats:
Haps
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
419
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
34 Door Jan Verdijk te Beugen ten laste van Antoon Bongers te Haps.
Persoon in schepenakte:
Jan Verdijk
Antoon Bongers
Datering:
2-2-1902
Soort akte:
Royering
Plaats:
Haps
Akte aanwezig:
Nee
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris. De originele akte is niet aangetroffen.
Toegangsnummer:
7130
Inventarisnummer:
85
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
93 Jan Baltissen en zijn vrouw Marij Thomassen; Baltis Janssen en Thonis Janssen als momboiren over de minderjarige Thomas Janssen verklaren f 1.000,-- schuldig te zijn aan Geertruijd Rijnards weduwe van stadhouder Harits en stellen als onderpand 2 percelen bouwland met de daarop staande huizen, beiden te Haps; het eerste aan de Lookant, grenzend in het oosten van het erf van Willem Janssen, in het noorden aan Peter Willems, in het zuiden aan de gemeente en in het westen aan het erf van graaf Van den Bergh; het tweede huis grenzend in het westen aan het erf van Eb Gerrits en verder aan de gemeente.
Persoon in schepenakte:
Jan Baltissen
Marij Thomassen
Baltis Janssen
Thonis Janssen
Thomas Janssen
Geertruijd Rijnards
Willem Janssen
Peter Willems
Eb Gerrits
Datering:
27-01-1701
Pagina:
scan 111-scan 112
Soort akte:
Transport
Plaats:
Haps
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
410
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: