Uw zoekacties: Archiefvormers Overijssel

Archiefvormers Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

beacon
 
 
Archiefvormende instantie
Leenkamer van de havezate Rechteren
Opmerkingen:
Aan de havezate Rechteren was een leenkamer verbonden, waarvan de lenen grotendeels achterlenen waren van de provincie Overijssel. Deze werd na de afschaffing van het leenstelsel in 1798 opgeheven.
Archieftoegang(en):