Uw zoekacties: Films en filmfragmenten
xFilms en filmfragmenten ( Fries Film Archief )

Zoektips  

Trefwoorden kunnen ook jaartallen, namen of filmeigenschappen (kleur, zwartwit, geluid) zijn.


Gebruik voor een groter resultaat een asterisk (*), bijvoorbeeld met "197*" zoek je in alle films uit de jaren 70. Ook verbreed je zo termen, denk aan "aardappel*" om ook resultaten als "aardappelteelt" en "aardappels" te krijgen. En met "*molen*" vang je ook "windmolens".


Gebruik voor een groter resultaat meerdere versies van hetzelfde woord (niet tegelijk invoeren). Bijvoorbeeld niet alleen "aardappelteelt", maar ook "telen aardappels" of verbreed: "aardappel" of "aardappels". Hetzelfde geldt voor de Friese en Nederlandse spelling.


Meerdere zoektermen zijn tegelijk mogelijk, bijvoorbeeld "Leeuwarden kleur".

Films en filmfragmenten ( Fries Film Archief )
>
Zoektermen
7.091 films en filmfragmenten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
FilmAV0162 It Fryske Gea, deel IV, 1950-1959
Datering:
1950-1959
Titel:
It Fryske Gea, deel IV
Maker:
Gerrit Aalfs (waarschijnlijk)
Samenvatting inhoud:
“Langs de Sânemar (Zonsmeer) en Folkertssloot verrezen de zomerhuisjes…” Vanaf het water komen verschillende zomerhuisjes in beeld. Volgens de tussentitels zijn sommige erg lelijk en staan ze in schril contrast met de omgeving. Sommige hebben wel de goede lijn, hoewel allen domineren in het landschap. Onderweg komen ook verschillende boten voorbij. Van een zomerhuisje is de naam te zien, Idylle. Veel van de zomerhuisjes in de Alde Feanen hebben een rieten dak.

“Door het Diepe Gat”, wordt aangegeven op een kaart met een pijl erbij. Daarna beelden van een vaartocht.

“De Oksepoel en het Oosterse Wijd”. Ook dit wordt aangegeven op een kaart. Weer beelden van een vaartocht. In de verte is een zeilboot te zien. De zeilboot komt ze tegemoet, aan boort drie mannen in pak.

“Dit waterland is een recreatie-oord voor velen…” Al varend worden andere boten in beeld gebracht.

“In het land van vissers en rietsnijders”. Beelden van de omgeving. Een man roeit in een boot met twee vrouwen. Mannen zijn bezig met het snijden en binden van riet. Een vrouw kijkt bij de werkzaamheden.

“Nest van de bruine Kiekendief (Hoanskrobber)” Een nest met twee eieren tussen het riet.

“Op het spoor van de zeldzame visotter” Een man loopt door het riet. Beschadigingen aan het riet lijken te wijzen op de aanwezigheid van de visotter. De otter komt zelf niet voor de camera.

“De Rânsleat” wordt aangewezen op een kaart.

“Het buitenveld van Ottema en Wiersma” een locatie wordt aangegeven op een kaart van Friesland.

“Tussen Veenwouden en Roodkerk lag tot voor een tiental jaren een onafzienbaar plassengebied. Thans is dit gebied bijna geheel drooggelegd en ontgonnen” Op een kaart wordt het gebied aangegeven.

“Naar de Leyen” De Leyen of De Leien wordt aangegeven op een kaart.
Vervolg samenvatting inhoud:
“Van de Veenhoop varen wij Oostwaarts langs de Wijde Ee en Monnike-greppel. Langs de Smalle Eester Zanding, waar de hoge zandgrond grenst aan het waterland. Het Opeinder kanaal” Een skûtsje op het water. Langs de kant liggen bulten meet hooi. Ook staan er twee paarden te grazen en mannen rusten uit. Mannen zijn bezig met hooien, op een kar ligt een bult hooi van circa 2 meter hoog. Bovenop staat een man. Koeien staan te grazen bij een baken. Een van de koeien staat in het water.

“Wij bereiken de Leyen. Deze plas ontstond in het laatst van de 18de eeuw door vervening; zzij is ingesloten door hoog geboomte en talrijke eilandjes verlevendigen het watervlak.” Beelden van het meer en de eilandjes. Een man boomt met een praam door het riet (Bonze Reitsma?).

“Een broedgebied voor vele watervogels, onder de hoede van den opzichter Bonze Reitsma” Mannen staan tussen het riet en zoeken naar eieren. Eenden zwemmen en vliegen op.

“De plas is bekend door zijn visrijkdom…” Een man in een boot met een buitenboordmotor zet een fuik uit.

“De Noordwesthoek heeft een rijke flora. Bloeiende waterklaver…” Beelden van begroeiing in het deinende water. De man van de fuik, waarschijnlijk Bonze Reitsma, zit in zijn boot en drinkt iets uit een kommetje.

“Wij eidigen onze tocht… In de droom-stille hoekjes waar waterlelie, plomp en veenwortel hun kleurenweelde tonen…” Het is jammer dat deze film is opgenomen in zwart-wit.

“Aldfaers erf, wij weitsje oer dy!”
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
17 minuten
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
17 fragmenten
FilmAV0085 It Fryske Gea, deel III, 1950-1959
Datering:
1950-1959
Titel:
It Fryske Gea, deel III
Maker:
Gerrit Aalfs (waarschijnlijk)
Samenvatting inhoud:
Een tocht over het water langs de verschillende bakens rondom Sneek en Grou in het Friese waterland.
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
12 minuten
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
FilmAV0117 It Fryske Gea, deel I en II, 1940-1949
Datering:
1940-1949
Titel:
It Fryske Gea, deel I en II
Opdrachtgever:
It Fryske Gea
Samenvatting inhoud:
Opnamen van gebieden beschermd en/of beheerd door het Fryske Gea.
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
FilmAV0867 Oud en arm. De levensstrijd van Oene en Anke, 1932
Datering:
1932
Titel:
Oud en arm. De levensstrijd van Oene en Anke
Maker:
Polygoon opdrachtfilm
Opdrachtgever:
Bond voor staatspensionneering
Samenvatting inhoud:
Strijd mee voor het staatspensioen, luidt een van de eerste tussentitels. Het verhaal van Oene en Anke in het Friese waterland, dat de noodzaak van pensioenen laat zien. Zie voor een shotlist het NIBG.
Als kind moeten Oene en Anke al meehelpen in de bedrijven van hun ouders: Oene op de boerderij en Anke op het schip van
haar vader. Beelden van vrouwen aan het werk op een skûtsje, onder andere 'yn de line'. Tijd voor spelen en leren op school blijft er op
deze manier nauwelijks over.
De twee leren elkaar kennen als ze allebei dienst nemen bij
een boer. Ze worden al snel verliefd en trouwen. De eerste
jaren op hun eigen (gepachte) boerderijtje verlopen redelijk
voorspoedig, maar toch is er geen geld voor een vrijwillige
ouderdomsverzekering.
Dan wordt Anke ongeneeslijk ziek. Na haar overlijden blijft
Oene niets anders over dan weer dienst te nemen bij een boer.
Na jaren hard gewerkt te hebben wordt hij op zijn oude dag
ontslagen, omdat hij zijn dagtaak niet meer aankan. Hij ziet
geen andere uitweg dan naar het armenhuis te gaan.
Bronformaat:
Film
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Organisatie: Fries Film Archief
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS