Uw zoekacties: Films en geluidsopnames

Films en geluidsopnames ( Fries Film en Audio Archief )

Filters: Oskar TVxFilmx
beacon
542 films en geluidopnames
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
Erfgoedstuk
Details...
AV2636OTV Oskar TV 607, 23-09-2006
Datering:
23-09-2006
Titel:
Oskar TV 607
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Zwaluwen actie bij SC Joure
Sterkste man vrouw Sintjohannesga
Onthulling van de nieuwe naam en logo bij de kinderopvang Skarsterlân
Op de koffie bij de buren
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2585OTV Oskar TV 500, 19/20-02-2000
Datering:
19/20-02-2000
Titel:
Oskar TV 500
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Kinderhoek Lida Dijkstra
Skarsterlân actueel, zwembadverhaal de Graaf-stichting
IJsbrokkengrap
Bevolkingscijfers
Jouster toer a.s. dinsdag top eraf
Discussie marktverplaatsing
Fietspad bij Witte Huis asfalteren?
Geen vergunning patattent Haskerhorne
Mededeling lange ontbijttafel
1ste uitzending Oskar- Ren es in
100ste uitzending Oskar- opening G.O.P.
200ste uitzending Oskar- Playback jeugd
300ste uitzending Oskar- Mei ik jo wat freegje?
400ste uitzending Oskar- sieraden maken
Doarpentocht Nijbrege Haskerdiken
Reclamespot @home
Wat fine jo? Over Oskar
Voorwoord Sytze Meerema
Voorwoord voorzitter Oskar Sijtze Meerema
Kinderhoek Lida Dijkstra
Zwembad verhaal De Graaf versus stichting
IJsbrokken grap
Bevolkingscijfers
Jouster toer op dinsdag de kop eraf
Discussie markt verplaatsing
Fietspad bij witte huis asfalteren?
Geen vergunning voor patattent Haskerhorne
Mededeling langste ontbijt tafel
Doarpen tocht Nieuwebrug Haskerdijken.
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2635OTV Oskar TV 606, 16-09-2006
Datering:
16-09-2006
Titel:
Oskar TV 606
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Pelgrimstocht naar Rome
Onthulling Indiëmonument
Allegorische optocht
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2542OTV Oskar TV 544, 17-11-2001
Datering:
17-11-2001
Titel:
Oskar TV 544
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Actueel opening museum Joure en de Haan
Mienskarwei slechte weg en bomenrooien
Gasfles lekkage
Horeca ondernemer van Fryslân
Verkeersdodenstatistiek
Huldeblijk van Bond van Redding Drenkeling
Sluiting Oldtimer Select Museum
Opening Goingarijp
Camera reportage en busje Woningbouw
Aankomst Sint Nicolaas
Voorleeswedstrijd Helga Zandbergen
Opbouw wagen optocht Sint Nicolaas
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2634OTV Oskar TV 605-A en B, 27 t/m 31-07-2006
Datering:
27 t/m 31-07-2006
Titel:
Oskar TV 605-A en B
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
605-A:

Ballonfeesten 2006
Woensdag - Donderdag - Vrijdag

605-B:

Ballonfeesten 2006
Zaterdag - Zondag

Joure
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2584OTV Oskar TV 498-499, 12/13-02-2000
Datering:
12/13-02-2000
Titel:
Oskar TV 498-499
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
498:
Kinderhoek met Lida Dijkstra, school Ouwsterhaule
Aktueel-kort; Brand in Rottum tv
Aktueel-kort; Verplaatsing weekmarkt van Midstraat naar Sinnebourren
Aktueel-kort; Industrieterrein Woudfennen, Slotmaken Sint Nicolaasga en Ekers, verkoop loopt heel goed
Aktueel-kort; C.D. cabaretgezelschap Samar
Dorpentocht Tjerkgaast
Voorzitter Dorpsbelang, voorzitter Bormrie
Siebolt Visser eigenaar boerderij
Jan Visser, poppentheater Jan Doedel
Willem Wertena over Friese Paarden
Klaas Postma Bio-boer
C. Booi- Schilder
Filmpje Leprabestrijding
Wat fine jo? Hoofddoekjes
Kinderhoek met Lida Dijkstra
Brand tv Rottum
Verplaatsing markt naar Sinnebuorren
Industrieterrein Woudfennen, Slotmaker, Ekers verkoop loopt goed
C.D. van cabaretgezelschap Samar uit Oudehaske
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met voorzitter dorpsbelang
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met voorzitter bouwcommisie
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Siebolt Visser boerderij
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Jan Visser poppentheater
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Willem Wester
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met Klaas Postma bio- boer
Dorpentocht Tjerkgaast gesprek met C. Booi- Schilder
Film Leprabestijding
Wat fine jo? Over hoofddoekjes bij de politie

499:

Actueel; IJsblok in tuin
Sportgala; Bettine Spijkerman
Sjouke Zonderland (vader van André)
Tennissen, Joure Jeugd
Andema ereburger, Oudehaske
Wat fine jo? Verplaatsen markt naar Sinnebourren?
Yn petear mei Jan de Jong
5 jaar geleden Minne underweis- ombouw N32 naar A32
Kinderhoek Dolf Verroen
Kinderhoek voorlezen
IJsblok in tuin
Bettine Spijkerman in sport gala
Sjouke Zonderland vader van andré in sportgala
Tennis vereniging jeugd
Willem Aardema ereburger Oudehaske
Wat fine jo? Verplaatsen markt naar Sinnebuorren
Jan de Jong over het wel en wee van de natuur met beelden
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2541OTV Oskar TV 543, 03-11-2001
Datering:
03-11-2001
Titel:
Oskar TV 543
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Kinderhoek Jan Doedel
Actueel
Kinderhoek met Jan Doedel
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2633OTV Oskar TV 604, 24-06-2006
Datering:
24-06-2006
Titel:
Oskar TV 604
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Inleiding
Speranta
Ziekenhuis
UAMS
Nova TV
Making Of
Hotel
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2540OTV Oskar TV 541-542, 06-10-2001/13-10-2001
Datering:
06-10-2001/13-10-2001
Titel:
Oskar TV 541-542
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Bandnr. 541:

Wat fine jo? Sluipverkeer Haskerhorne en Oudehaske
Ballonfeesten 2001
Voorleeswedstrijd Kwandak Tornor AZC Joure
Kinderhoek
Voorleeswedstrijd Maaike Veeninga
Sluipverkeer Haskerhorne en Oudehaske
Ballonfeesten 2001
Voorleeswedstrijd Kwandak Torior AZC Joure


Bandnr. 542:

Kinderhoek Jan Doedel
Actueel: opening Borneo College en OSG Scholen
Dodelijk fietsongeluk Haye
Plaatsing brandmelders
Borden plattegronden
Afghanen AZC
Rommelmarkt gereformeerde kerk
Voorleeswedstrijd Elke Jelsma Sint Nicolaasga
Ballonfeest Danny Bosma
Wat fine jo? Miltvuur
Voorleeswedstrijd Marlies Huisman
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2632OTV Oskar TV 603, 10-06-2006
Datering:
10-06-2006
Titel:
Oskar TV 603
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Wat is Media?
Uitleg Stichting
Samenwerkingsverdrag
Waste cars
Automecanica
Het meer
Wat Fine Jo?
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2631OTV Oskar TV 602, 27-05-2006
Datering:
27-05-2006
Titel:
Oskar TV 602
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Pesten
Koken in de Flecke
De Besluitenlijst
Langweer 750 jaar
Open dag brandweer Joure
Bronformaat:
Film digitaal
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV
Erfgoedstuk
Details...
AV2539OTV Oskar TV 522-523, 23-12-2000
Datering:
23-12-2000
Titel:
Oskar TV 522-523
Maker:
Oskar TV
Samenvatting inhoud:
Kinderhoek Juf Hieke
Actueel; Nieuwbouw politiebureau
Certificaat museum
Bevolkingscijfers Skarsterlân
Waarschuwingspaal Spannenburg
Ontwikkeling Bedrijventerrein Sint Nicolaasga
Afscheid burgemeester de Jong Haskerhorne
Kerstverlichting buitenshuis
Heremastate
Kinderhoek juf Hieke
Nieuwbouw politiebureau
Certificaat voor museum
Bevolkingscijfers gemeente Skarsterlân
Waarschuwingspaal in Spannenburg
ontwerp bedrijven terrein Sint Nicolaasga
Afscheid meester de Jong
Mooie kerstverlichting in de omgeving
Heremastate voorlichting
Bronformaat:
Video
Kleur:
Kleur
Geluid:
Ja
Collectie:
Oskar TV