Uw zoekacties: Beeld en geluid

Beeld en geluid

Archieven.nl bevat verschillende bronnen waarin Beeld en Geluid centraal staan. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan foto’s, film of een toespraak op een geluidscassette. Op deze pagina treft u al het beeld en geluid aan van diverse archiefdiensten.

Met deze zoekingang worden al deze beschrijvingen van verschillende archiefdiensten bijeengebracht tot één beeldbank. Vaak is er een bestand aan gekoppeld.
Bij films en audiobestanden is het soms ook mogelijk om afzonderlijke fragmenten te bekijken. Wanneer u de thumbnail aanklikt ziet u daarna de beschikbare fragmenten met een tijdsaanduiding wanneer het fragment start en eindigt.
Niet altijd is een afbeelding online te raadplegen; in het geval van kunt u de studiezaal van de betreffende archiefdienst bezoeken.

Zoeken

Er kan ook een uitgebreide zoekopdracht worden uitgevoerd, hiermee zoekt u specifieker per collectie(s). Uitgebreid zoeken biedt u de mogelijkheid om te zoeken op alle velden en op periode.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Kleine afbeeldingenweergave, de Galerieweergave of de detailweergave.

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst en/of een bron, zoals bijvoorbeeld foto, affiche of prentbriefkaart.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
Filter: Pamfletx
beacon
660 bestanden
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Inventaris
1. Duitse Pamfletten
1.02. Nederland (door Duitsers verspreide pamfletten, brochures e.d.)
Pamflet
405 Bolsjewistische massamoord (Brochure, 4 blz., Oktober 1941)
Code:
13-2A-7
Aanvraagnummer:
405
verspreidingsdatum:
oktober 1941
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
1.02.
Verspreidingsgebied:
Nederland (door Duitsers verspreide pamfletten, brochures e.d.)
NB:
Ook een andere versie aanwezig : 2 bladzijden, zonder datum
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.10. Psychological Warfare Division 1944 (Brits-Amerikaanse pamfletten)
Pamflet
71 Opperbevel van de geallieerde expeditie-legers : Nederlanders : tot de bevolking van het zuidelijk deel van Nederland, ten zuiden van de Lek en de Rijn : het oogenblik waarop gij zoolang hebt gewacht is gekomen.
Code:
1-N10-ZH2
Aanvraagnummer:
71
verspreidingsdatum:
1944
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
2.10.
Verspreidingsgebied:
Psychological Warfare Division 1944 (Brits-Amerikaanse pamfletten)
NB:
Volgens de officiële Engelse Index behoren in deze serie ook thuis de codenummers WG2D, WG3D, WG4D, WG5D, WG6D, WG7D, WG8D en WG22D. Daar het hier gaat om oproepen, waarschuwingen en dergelijke die gericht zijn aan buitenlandse arbeiders in Duitsland, zijn ze opgenomen in de WG-serie 1944 van de Political Warfare Executive (pamfletten verspreid boven Duitsland). Dezelfde codenummers werden gebruikt voor de pamfletten voor de Franse, Italiaanse, Poolse en Tsjecho-Slowaakse arbeiders, gedrukt in de respectievelijke talen met dien verstande dat de letter D (Nederlandse tekst) vervangen werd door F (Frans), I (Italiaans), P (Pools) of S (Slowaaks). Deze wijze van vermelden volgt ook de Duitse index.
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.35. Brits-Amerikaanse pamfletten, Psychological Warfare Division WG-serie
Pamflet
315 An die deutsche Frau ! Schluss ! Deutsche Frau, du hast das Wort !
Code:
4-D14-WG9
Aanvraagnummer:
315
verspreidingsdatum:
1944
Taal:
Duits
Rubriekscode:
2.35.
Verspreidingsgebied:
Brits-Amerikaanse pamfletten, Psychological Warfare Division WG-serie
NB:
PWD: Psychological Warfare Division of SHAEF, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Geallieerde pamfletten
2.02. Political Warfare Executive 1941 (Britse pamfletten)
Pamflet
19 In gedachten steeds bij U - Wilhelmina, 31 aug. 1941
Code:
1-N2-729A
Aanvraagnummer:
19
verspreidingsdatum:
31 augustus 1941
Taal:
Nederlands
Rubriekscode:
2.02.
Verspreidingsgebied:
Political Warfare Executive 1941 (Britse pamfletten)
NB:
In de 1941-serie behoren ook thuis de codenummers: 722/1 t/m 722/9. Deze nummers zijn gebruikt voor het blad "De Luchtpost".
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.15. Nederlandse Antillen
Pamflet
663 Pamflet, rood-wit-blauw omlijnd, met boodschap van Prinses Juliana: "Sinds zoovele jaren heb ik gehoopt U te bezoeken en, nu ik zoo dicht bij U ben, verhinderen de omstandigheden, dat deze wensch vervuld wordt en dat ik in Uw midden kan zijn. Op deze wijze breng ik U mijn hartelijke groet. Mijn beste wenschen vergezellen U allen voor Uw aandeel in onzen gemeenschappelijken strijd en voor Uw welzijn." Juliana 1 november 1943
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
662 "Balantentara Nippon tidak lama lagi akan datang mendarat poela dan bangsa Belanda jang-di-interneer akan diangkoet. (De Japanse strijdkrachten zullen binnenkort landingen uitvoeren en de reeds geïnterneerde Nederlanders weghalen....). "De andere vijandelijke Nederlanders en inwoners, die nog niet geïnterneerd zijn, zullen zo spoedig mogelijk gearresteerd worden...." "De Indonesiërs moeten een Japanse of witte vlag uitsteken en de komst van de Japanse strijdkrachten verwelkomen." De Bevelhebber van de Japanse strijdkrachten
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
661 Kabar pentang - belangrijk nieuws. Bijbeltekst: 2 Korintiërs 6:2. "Het Japanse volk zal zich in het geheel niet bemoeien met de godsdienst noch zal het de vrijheid van godsdienst belemmeren....". "De Indonesiërs, die door hun verstand en wijsheid ver verheven boven het lagere volk staan, zullen grote macht krijgen als leiders van hun volk....". "Een ieder die hulp verleent aan de Nederlanders in de strijd tegen Japan zal ter dood veroordeeld worden....". Bijbeltekst: Efeziërs 6:24. De Bevelhebber van de Japanse Marine
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.14. Nederlands-Indië/Indonesië (door Japanners verspreide pamfletten)
Pamflet
660 Proclamatie van de Bevelhebber der Japanse strijdkrachten: "Aan het heele Indonesische volk". "Het doel van Japan bij het uitzenden van een expeditie naar Indonesia is de grondlegging voor een gemeenschappelijk bestaan ...; het streven naar bevordering van het geluk en welzijn van de Indonesische massa's ... door omverwerping van het voormalig regiem ... Het Indonesisch Volk dient zich terdege rekenschap te geven het bovenstaande en onmiddelijk samen te werken met Japan. Zij die ons tegenwerken zullen zwaar gestraft worden"
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
659 Oetoesan. "De Koerier", 26 Mei 1945. Radiorede van Churchill, gericht tot de volken van Azië, welke door de Japanners worden onderdrukt. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit
Code:
35-2-2.52. Code op pamflet: TXM8
Aanvraagnummer:
659
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
mei 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
658 Soeloeh Indonesia. "De Fakkel van Indonesië". Oorlogsnieuws (geillustreerd). 2-zijdig bedrukt; zwart/wit; 4 pag
Code:
35-2-2.51. Code op pamflet: MXM75
Aanvraagnummer:
658
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
657 Pemandangan perchabaran boeat Indonesia. "Indonesia", Nieuwsbulletin voor de bevolking van Indonesië, 2 juni 1945. Oorlogsnieuws over de Pacific, Okinawa, Filipijnen en Indonesië. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit
Code:
35-2-2.50. Code op pamflet: MXM49
Aanvraagnummer:
657
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
656 Kabar penting jang menggembirakan hati. Belangrijk vreugdevol nieuws! Mededeling dat Tokyo is gebombardeerd. 1-zijdig bedrukt; zwart/wit; oranje omlijsting
Code:
35-2-2.49. Code op pamflet: MXM48
Aanvraagnummer:
656
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
655 Tolonglah anak boeah pesawat terbang serikat. (Helpt Geallieerde vliegtuigbemanningen). 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen. zwart/wit) wapen in blauw; oranje omlijsting
Code:
35-2-2.48. Code op pamflet: MXM44
Aanvraagnummer:
655
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
654 Peringatan penting! Ernstige waarschuwing! Wij weten, dat de Japanners Uw prauwen gebruiken. Wij waarschuwen U niet de zee op te gaan, ander zult U gedood worden. 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen zwart/wit
Code:
35-2-2.47. Code op pamflet: MXM43
Aanvraagnummer:
654
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
jaartal onbekend
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
653 Djepang Mengharap Toeroennja Boelan Keboemi. U weet dat Rusland en Japan een neutraliteitspact hadden gesloten voor 5 jaar. Op 25 April verbrak Rusland dit pact.... 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen, zwart/wit met oranje omlijsting
Code:
35-2-2.46. - Code op pamflet: MXM40
Aanvraagnummer:
653
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
april 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.03. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
652 Kami tahoe betoel. Wij weten.... Wij weten, dat U lijdt in Indonesië. Wij kennen Uw miserabele omstandigheden.... De Japanners moeten en zullen geëlimineerd worden!. 1-zijdig bedrukt. Boven de tekst het Nederlandse wapen, zwart/wit met oranje omlijsting
Code:
35-2-2.45. - Code op pamflet: MXM39
Aanvraagnummer:
652
Rubriekscode:
3.03.
verspreidingsdatum:
1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
631 "Afgevaardigden van den Keizer van Japan zijn te Manila gearriveerd op het hoofdkwartier van Gen. Mac Arthur om de documenten te teekenen...." Balikpapan, 21 Augustus 1945. Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Indonesische tekst. Oranje papier, zwarte druk
Code:
35-2-2.23
Aanvraagnummer:
631
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
21 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
630 Geallieerde gevangenen - Allied prisoners. "De Japansche Goevernement heeft zichzelf overgegeven. Jullie willen zoo spoedig mogelijk worden uitgeleverd door de geallieerde natien. Totdat oogenblik uwe behoefte zullen verder worden verhoogd door vliegmachinen, die U voedsel, kleeren en medicijnen zullen zenden vanuit de lucht...."(Volgt een opsomming welke pakketten ze kunnen verwachten). Voorzijde: Nederlandse tekst, achterzijde: Engelse tekst.
Code:
35-2-2.21
Aanvraagnummer:
630
verspreidingsdatum:
Na 15 augustus 1945
Taal:
Nederlands; Engels
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Verspreid boven Z.O.-Azie. Op 4 September 1945 werden deze pakketten afgeworpen boven het Kamioka-kamp bij Funantsu, ten noorden van Nagoya
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
629 Kabar baik. (Goed bericht). "Orang2 Djepang jang ada di Indosia soedah terpoetoes perhoeboen-gannja dengan iboe negerinja... Kemenangannja serikat soedah past". (De Japanners, die in Indonesië zijn, zijn afgesneden van hun moederland. ... De overwinning van de Geallieerden staat vast). zwart/wit
Code:
35-2-2.20
Aanvraagnummer:
629
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Uitgestrooid onder meer tijdens het geallieerde bombardement van 17 Juli 1945 bij het vrouwen-kamp Kampili (Makassar)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
628 Tentra serikat mendarat di balik-papan.... Hari Kebebasan Saudara2 Djoega Akan Dateng. (Het geallieerde leger is bij Balikpapan geland.... Ook de dag van Uw bevrijding nadert). 1-zijdig bedrukt, zwart/wit
Code:
35-2-2.19
Aanvraagnummer:
628
verspreidingsdatum:
juli 1945
Taal:
Indonesisch
Rubriekscode:
3.02.
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
NB:
Verspreid onder meer boven Celebes
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
627 Pamflet in brochurevorm (4 blz.) blz. 1: Perkabaran diri negeri2 serikat. Nieuws van de Geallieerden. News from the Allies Letter V van "Victorie". Blz. 2: Kabar Perang - Djerman Menjerah deri. Blz. 3: Oorlogsnieuws - Duitsland geeft zich over. Blz. 4: War news-Germany surrenders. zwart/wit
Code:
35-2-2.17
Aanvraagnummer:
627
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
juni 1945
Taal:
Indonesisch; Nederlands; Engels
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
626 Karikatuurtekening: Japanse schepen worden voor de Chinese kust tot zinken gebracht, tot vreugde van de Chinezen, maar tot ergenis van Japan. 1-zijdig bedrukt, zwart/wit
Code:
35-2-2.16
Aanvraagnummer:
626
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
mei 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
625 Voorzijde: Djerman telah djatoeh. (Duitsland heeft gecapituleerd). Mededeling, dat Duitsland zich heeft overgegeven. "Japan's nederlaag staat vast....". Achterzijde: Djerman soedah dikalahkan-djepang berperang sendiri. (Duitsland is verslagen - Japan vecht alleen). Karicatuurtekening: Churchill, Stalin en Roosevelt, staande op de landkaart van de West-Pacific, gereed om naar Japan op te rukken. zwart/wit
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
624 Apasebabnja Djepang Misti Kalah Perangnja!. (Waarom Japan de oorlog moet verliezen). Foto-serie, die een beeld geeft van de enorme Amerikaanse oorlogsindustrie. 2-zijdig bedrukt, wit/groen
Code:
35-2-2.13
Aanvraagnummer:
624
Rubriekscode:
3.02.
verspreidingsdatum:
voorjaar 1945
Taal:
Indonesisch
Verspreidingsgebied:
Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Pamfletten Pacific gebied
3.02. Nederlands-Indië/Indonesië (door Geallieerden verspreide pamfletten)
Pamflet
623 Ingatlah! Bekerdja oentoek orang2 djepang didok2.... (Pas op! Wanneer U voor de Japanners in dokken werkt....). Waarschuwing uit de buurt te blijven van Japanse schepen, dokken enz daar deze het doelwit vormen van geallieerde bommenwerpers. Foto's van aanvallende geallieerde vliegtuigen. 2-zijdig bedrukt, zwart/wit/rood