Uw zoekacties: Waterstaatswerken

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
5 records
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Waterstaatswerk
Stoomgemaal polder Nieuwkoop
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Lange tijd was er geen meerderheid te vinden onder de ingelanden van polder Nieuwkoop voor (gedeeltelijke) stoombemaling. In 1865 werd er een voorstel ingediend om een aantal molens te vervangen voor een stoomgemaal, maar hier werd geen consensus over bereikt vanwege de te hoge kosten. Pas in 1871 was een meerderheid van de ingelanden vóór stoombemaling en werd met toestemming van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Rijnland begonnen aan de bouw van het gemaal. In 1873 was het gereed: het gemaal bestond uit een beneden- en een bovengemaal en was bedoeld als hulpgemaal, dat pas werd ingezet als de bemaling met molens tekort schoot. Wanneer het gemaal precies is gesloopt is onduidelijk.
Gebruiksperiode:
1873-?
Bouwjaar:
1873
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
Gemaal polder Rijneveld
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1905 werd de poldermolen afgebroken en kwam er een zuiggasmotorinstallatie met centrifugaalpomp voor in de plaats. Deze zuiggasmotor werd in 1924 vervangen door een Crossley ruwoliemotor van 52 pk (normaal) en 57 pk (maximaal) bij 240 omwentelingen per minuut.
Al in 1941 werd er een plan voorgesteld om een overeenkomst van gezamenlijke bemaling tussen de polder Rijneveld en de Verenigde polder aan de Oostzijde van de Gouwe aan te gaan. Door de oorlogsomstandigheden ging men hier niet mee verder. Pas in 1946 werd er een voorlopige overeenkomst gesloten, waarin het gemaal van de Verenigde polder het peil moest handhaven. Het gemaal van de polder Rijneveld deed dienst als hulpgemaal. In 1950 werd de installatie verkocht aan de Provincie Zuid-Holland ten behoeve van de aanleg van de provinciale weg langs de Gouwe en zodoende gesloopt. De polders werden nu gezamenlijk bemalen door het gemaal van de Verenigde polder.
Bijzonderheden:
Staat: Gesloopt.
Gebruiksperiode:
1905-1950
Bouwjaar:
1905
Sloopjaar:
1950
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
077-036-00021 Gemaal polder Laag Boskoop
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
In 1876 werd in de Laag Boscopermolen (daterende uit 1717) een hulpstoommachine geplaatst. Op den duur nam de machine de functie van de molen over en zodoende werd in 1882 de bovenbouw van de molen gesloopt. In de romp van de molen werd in 1901 een permanente stoommachine geplaatst. De romp werd in 1915 geheel afgebroken en op de fundering van de molen werd een nieuw gemaal gesticht ten behoeve van de bemaling van de polder Laag Boskoop en de Rietveldsepolder, ontworpen door J. Dekker en/of A.H. Goldberg, bestaande uit een zuiggasmotor en een Pannevis centrifugaalpomp. Rond 1953 is de zuiggasmotor vervangen door een elektromotor. Om de gezamenlijke bemaling van de polder Laag-Boskoop en de Riethoornse polder te faciliteren, werd het gemaal in 1988 gerenoveerd en geautomatiseerd. De elektrische bemalingsinstallatie werd in 1991 opnieuw vervangen. Tot slot is er in 2011 is er een krooshekreiniger geplaatst. De huidige installatie bestaat uit een elektromotor van het fabrikaat ELIN, met een vermogen van 75 kW, en de Pannevis centrifugaalpomp, met een capaciteit van 98 m3/minuut bij een opvoerhoogte van 1,67 meter.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Boskoop, sectie A 2670.
Gebruiksperiode:
1915 - heden
Bouwjaar:
1914
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Waterstaatswerk
093-036-00021 Gemaal polder Nieuwkoop (1894-heden)
Type:
Poldergemaal
Beschrijving:
Het gemaal werd in 1894 gebouwd naar een ontwerp van de in die tijd bekende W.C. en K. de Wit. Tijdens zijn bestaan is het gemaal diverse keren gerenoveerd en vernieuwd. Het begon als een stoomgemaal, bestaande uit stoommachines volgens het compound systeem en twee centrifugaalpompen van het fabricaat Gwynnes. De machines werden in 1921 ontstoomd en vervangen door twee zuiggasmotoren. Eén van de Gwynnes pompen werd in 1932 vervangen door een Jaffa centrifugaalpomp, terwijl de aandrijving van de kleinste pomp in 1940 werd vervangen door een Industrie dieselmotor, met een vermogen van 240 pk. In 1993 werd deze motor vervangen door een automatische dieselmotor (Cummins 855-NT) met een vermogen van 330 pk. De capaciteit van de pompen bedroeg circa 105 en 205 m3/minuut, bij een opvoerhoogte van 5,30 meter.
In de nacht van 24 op 25 augustus 2002 woedde er een felle brand in het gemaal. Het was daarna niet meer bruikbaar. Snel en efficiënt werden noodmaatregelen getroffen. Men vreesde dat het gemaal als verloren moest worden beschouwd. In 2003 besloot het bestuur van waterschap De Oude Rijnstromen het gemaal, met behoud van het historische karakter, te herbouwen. In mei 2004 kon met tevredenheid worden geconstateerd dat het gemaal, nu uitgerust met twee elektrisch aangedreven horizontale schroefpompen, weer in bedrijf genomen kon worden. Het zorgt nu in het gebied met een oppervlakte van 2.773 hectare als vanouds voor een verantwoord waterpeil. In 2009 is het gemaal opnieuw gerenoveerd.
Bijzonderheden:
Kadastrale sectie: Ter Aar, sectie B 3697.
Gebruiksperiode:
1894 - heden
Bouwjaar:
1894
Monumentale status:
Gemeentelijk monument
Monumentenregister:
0569/WN043
Zie ook:
Toon op kaart Toon op kaart