Uw zoekacties: AWZI Leiden Noord

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
LN-027-00001 AWZI Leiden Noord
Type:
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Beschrijving:
Jaar in bedrijfname: 1987/1993. In 2013 is een gasmotor in bedrijf genomen. Er is sinds 2021 een PACAS-installatie. Dat staat voor Powdered Activated Carbon in Activated Sludge en is kort gezegd een toepassing van poederkool als techniek om op bestaande afvalwaterzuiveringen de verwijdering van microverontreinigingen door bijvoorbeeld medicijnen te verbeteren.
Gebruiksperiode:
1987 - heden
Geografische namen:
Zie ook: