Uw zoekacties: AWZI Haarlem-Schalkwijk

Waterstaatswerken ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

beacon
 
 
Waterstaatswerk
HS-027-00001 AWZI Haarlem-Schalkwijk
Type:
Afvalwaterzuiveringsinstallatie
Beschrijving:
De AWZI Haarlem-Schalkwijk is gebouwd in 1975 en uitgebreid in 1994. In 2010 zijn er enkele werkzaamheden uitgevoerd aan de installatie. Het afvalwater dat op de AWZI wordt behandeld is afkomstig uit één rioleringsgebied. Het omvat de afvoer van afvalwater uit het bemalingsgebied Haarlem Schalkwijk, bestaande uit de Parkwijk, Amsterdamse Buurt, Slachthuisbuurt, Europawijk, Molenwijk, Boerhaavedijk, Meerwijk en de Zuiderpolder. Het overnamepunt is gedefinieerd als de ontvangkelder van de AWZI Haarlem-Schalkwijk. De AWZI zuivert het aangevoerde afvalwater, waarna het geloosd wordt op de Ringvaart van de Haarlemmermeer.
De biologische ontwerpcapaciteit bedraagt 112.000 i.e. (inwoner equivalent), maar valt gemiddeld tussen de 80.000 en 85.000. De hydraulische capaciteit bedraagt 3.000 m3/uur. De AWZI is ontworpen als een ultralaag belast actiefslib systeem met chemische fosfaatverwijdering. De twee beluchtingstanks zijn uitgevoerd als omloopsysteem (type carrousel).
Gebruiksperiode:
1975 tot heden
Bouwjaar:
1975
Externe bronnen:
Basiszuiveringsplan AWZI Haarlem Schalkwijk (documentnr. 10.42656)
Geografische namen:
Zie ook: