Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
44  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2151 [Bovenaanzicht en twee dwarsprofielen van een beschoeiing met aanlegplaats langs de Oude Rijn ond..., 1753
Beschrijving:
[Bovenaanzicht en twee dwarsprofielen van een beschoeiing met aanlegplaats langs de Oude Rijn onder Alphen aan den Rijn]
Datering:
1753
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 6,5 voeten en 11 duimen = 37 mm. - Bevat weergave van een kade of laan gelegen langs de Oude Rijn, nabij het Hof van Alphen, met ontwerpen voor het maken van een een aanlegplaats of waterstoep en het slaan van een nieuwe beschoeiing. Bevat daarnaast twee profieltekeningen van de kade gelegen langs de Oude Rijn, met en zonder een beschoeiing. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Cornelis Lont betreffende het maken van een waterstoep en de bouw van een tuinhuisje even ten zuiden van het dorp Alphen aan den Rijn (vergunning van 20 oktober 1753).
Vorm:
1 aanzichttekening en 2 profieltekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:65
Techniek:
Handschrift
Formaat:
22 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2154 [Bovenaanzicht van een schuitenhuis in het Zuider Buiten Spaarne onder Haarlem], 1753
Beschrijving:
[Bovenaanzicht van een schuitenhuis in het Zuider Buiten Spaarne onder Haarlem]
Datering:
1753
Bijzonderheden:
Schaalstok van 11 voeten = 95 mm. - Bevat ontwerp voor het bouwen van een schuitenhuis in het Zuider Buiten Spaarne. Van het schuitenhuisje zijn enige afmetingen bijgeschreven. - Bijlage bij: verzoekschrift van Mathijs Hoofman van Diepenbroek betreffende de bouw van een schuitenhuis en zuidwaartse verplaatsing van een hoofd (vergunning van 16 april 1753).
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:35
Techniek:
Handschrift
Formaat:
13 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2166 Het les huijs, en erff van Samuel Bonte, onder Leijerdorp, versoekt in plaats van een houte, een ..., 1759
Beschrijving:
Het les huijs, en erff van Samuel Bonte, onder Leijerdorp, versoekt in plaats van een houte, een steene plaating met een secreet aan de Rijn te maaken
Datering:
1759
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 7 voeten = 36 mm. - Bevat weergave van een perceel in eigendom van Samuel Bonte, gelegen langs de Oude Rijn en ten oosten van de Ommedijk, met ontwerp voor het vervangen van een houten door een stenen beschoeiing en het plaatsen van een "secreet" of toilet. - Bijlage bij: verzoekschrift van Samuel Bonte betreffende het slaan van een stenen beschoeiing en het zetten van een secreet voor zijn kalkbranderij (vergunning van 6 augustus 1759).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:60
Techniek:
Handschrift
Formaat:
32 x 20 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2205 [Plattegrond van een perceel langs de Vliet onder Veur met houtzaagmolen, balkhaven en balkhelling], 1768
Beschrijving:
[Plattegrond van een perceel langs de Vliet onder Veur met houtzaagmolen, balkhaven en balkhelling]
Datering:
1768
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 8 voeten = 13 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van enkele percelen in eigendom van Martinus van Oorde W.Z., gelegen langs de Vliet, met aanduidingen van een balkhaven en -helling van een houtzaagmolen en een te maken visblok annex waterstoep. - Bevat verbaal van de landmeter. - Bijlage bij: verzoekschrift van Martinus van Oorde W.Z. betreffende vernieuwing van de balkhelling voor een houtzaagmolen en het timmeren van een waterstoep (vergunning van 26 november 1768).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:190
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: