Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
44  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2114 [Voor- en zijaanzicht van een balkon aan de Oude Rijn onder Oegstgeest], 1721
Beschrijving:
[Voor- en zijaanzicht van een balkon aan de Oude Rijn onder Oegstgeest]
Datering:
1721
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 6 voeten = 100 mm. - Bevat verschillende weergaven van een balkon nabij het voetvolderhuisje buiten de Morspoort van Leiden. - Bijlage bij: verzoekschrift van Abraham Hogenhouck, schepen te Leiden, betreffende de bouw van een balkon uitstekend boven de Oude Rijn (vergunning van 17 mei 1721).
Vorm:
2 aanzichttekeningen op 1 blad
Schaal:
circa 1:20
Techniek:
Handschrift
Formaat:
16 x 31 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2140 Buijtenplaets van heer Anthony d'Ailly, afteekening van het versogte schuijten huijs, aan den Rij..., 1749
Beschrijving:
Buijtenplaets van heer Anthony d'Ailly, afteekening van het versogte schuijten huijs, aan den Rijn, blijvende binnen de getrokken lijn van derzelver schoeijeng op de veerdam, ses voet
Datering:
1749
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op 15 voeten en 4 duimen = 14 mm. - Noordoosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat weergave van een perceel in eigendom van Anthony d'Ailly gelegen tussen de Morsdijk en de Oude Rijn, met ontwerp voor het bouwen van een schuitenhuis. Op de kaart op enkele plaatsen de afmetingen bijgeschreven. - Bijlage bij: verzoekschrift van Anthony d'Ailly betreffende het slaan van drie à vier palen in de Oude Rijn ten behoeve van de bouw van een schuitenhuis, aanvulling van enige gaten in de Rijnoever, het rooien en planten van bomen op de Hoge Morsdijk in Oegstgeest en het graven van enige sloten rondom zijn land.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
42 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2146 [Bovenaanzicht van de beschoeiing langs het erf van het kerkgebouw van de Remonstrantse gemeente ..., 1751
Beschrijving:
[Bovenaanzicht van de beschoeiing langs het erf van het kerkgebouw van de Remonstrantse gemeente van Boskoop onder Noord-Waddinxveen]
Datering:
1751
Bijzonderheden:
Schaalstok van 120 voeten = 343 mm. - Oosten boven. - Bevat weergave van een perceel gelegen langs de Gouwe, met ontwerpen voor het maken van een schuitenhuis en het slaan van een nieuwe beschoeiing. - Bijlage bij: verzoekschrift van de predikant Vrets betreffende het slaan van een beschoeiing, de bouw van een schuitenhuis, enz. (vergunning van 20 maart 1751).
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:110
Techniek:
Handschrift
Formaat:
28 x 37 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-2148 [Plattegronden van een huis en erf aan de Hoge Rijndijk onder Alphen aan den Rijn], 1752
Beschrijving:
[Plattegronden van een huis en erf aan de Hoge Rijndijk onder Alphen aan den Rijn]
Datering:
1752
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior
Bijzonderheden:
Schaalstok van 36 voeten = 118 mm. - Oosten boven. - Toegeschreven aan Melchior Bolstra op grond van handschrift. - Bevat verschillende weergaven van een perceel met een tuin en een speelhuisje, met aanduiding van enkele werkzaamheden (aangeduid met de letters A-H). - Bevat verbaal van de landmeter betreffende de werken. - Bijlage bij: verzoekschrift van Joannes Lagendaal Isaäkszoon betreffende reparaties aan een oude muur, een beschoeiing, een speel- en een schuitenhuisje, het plaatsen van palen op de Hoge Rijndijk, enz. (vergunning 2 september 1751).
Vorm:
2 plattegronden op 1 blad
Schaal:
circa 1:95
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 43 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: