Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Korteraarx
beacon
8  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1230 Kaart gecopieerd uit de groote kaart van Rhijnland, waar op de geconsipieerde bedijking en droogm..., 1788
Beschrijving:
Kaart gecopieerd uit de groote kaart van Rhijnland, waar op de geconsipieerde bedijking en droogmaking vande gecombineerde Nieuwkoopsche plas, en van de plassen onder Amstelland en het Sticht ten noord oosten van Zevenhoven, met de ring en binnendijken stand der watermolens, concept verdeeling vande heerlijkheeden ambagten item weegen, togten, kavelslooten, etc.
Datering:
1788
Vervaardiger:
Switser, Jan; Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 126 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat linksonder opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Betreft een manuscriptkaart die in 1790 als kopergravure werd uitgegeven en als bijlage diende bij een resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven (zie ook: A-1233 en A-5487). - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:27.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 63 cm
Oud nummer:
M 103
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1231 Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche Plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuvev..., 1790
Beschrijving:
Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche Plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheid, Korteraar en Aarlanderveen, mitsgaders van de plassen ten noord-oosten onder Zevenhoven, Nieuveen, Kalslagen, Uitterbuurt, en de Proosdy van St. Jan: gedeeltelyk gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland,doch ten aanzien der nog ongeveende stukken lands, huis erven, akkers enz.
Datering:
1790
Vervaardiger:
Switser, Jan; Vis, Klaas
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 123 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plas, met aanduiding van de geprojecteerde ringdijk weergegeven met rode/paarse kleur. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. - Bevat opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen in de cartouche. - Gedeeltelijk gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Bijlage bij: resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 201. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908. - Betreft een schenking van mr. H. Dozy uit 1901.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:27.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
45 x 63 cm
Oud nummer:
M 103
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1233 Kaart. Gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland. waar op de geconcipieerde bedyking en droogma..., 1791
Beschrijving:
Kaart. Gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland. waar op de geconcipieerde bedyking en droogmaking van de gecombineerde Nieukoopsche plas, en plassen onder Amstelland en het Sticht, ten noord-oosten van Zevenhoven, met de ring en binnen dyken, stand der water molens, concept-verdeeling van de heerlykheden en ambagten, wegen, togten, kavel-slooten enz. aangewezen worden
Datering:
1791
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 122 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat notitie betreffende de punten A en B betreffende de gegraven molentochten. - Bevat opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen in cartouche. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - In druk uitgegeven op basis van manuscriptkaarten A-1230 en duplicaten. - Bijlage bij: resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven. - Beschreven in: 1) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 182-183. 2) ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
51 x 63 cm
Oud nummer:
M 106a
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3781 Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuvee..., 1790
Beschrijving:
Nieuwe kaart van de gecombineerde Nieukoopsche plas, geleegen onder Nieukoop, Zevenhoven, Nieuveen, Schoot, de Graaflykheid, Korteraar, en Aarlanderveen, mitsgaders van de plassen ten noord-oosten onder Zevenhoven, Nieuveen, Kalslagen, Uitterbuurt, en de Proosdy van St. Jan:... Gedeeltelyk gecopieerd uit de groote kaart van Rhynland, doch ten aanzien der nog ongeveende stukken lands, huis erven, akkers, enz.
Datering:
1790
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Graveur/etser/lithograaf:
Leonardus Schenk Jansz.
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 122 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse plas. Op de kaart zijn de ambachtsgrenzen lopende door de veenplassen weergegeven met stippellijnen. - Bevat opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen in de cartouche. - Gedeeltelijk gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Bijlage bij: resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 201. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
48 x 62 cm
Oud nummer:
M 103 b
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0