Uw zoekacties: Kaarten

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
38 kaarten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4687 Harlemum : [Linker randversiering], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Linker randversiering]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Bevat weergave van enkele kenmerkende gebouwen, waaronder de Grote Kerk of St. Bavokerk, de Waag, de St. Janskerk, de Nieuwe Kerk en het Prinsenhof. In de onderste tekening wordt de Spaanse belegering van de stad in 1572 en 1573 afgebeeld, met Kenau Simonsdr. Hasselaer op de voorgrond. - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
5 aanzichttekeningen op 1 blad
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
106 x 23 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4688 Harlemum : [Rechter randversiering], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Rechter randversiering]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Bevat weergave van enkele kenmerkende gebouwen, waaronder het stadhuis, de Vleeshal, het herenlogement of het Proveniershuis, de Kloveniersdoelen en de Bakenesserkerk. In de onderste tekening is de inname van Damietta in Egypte tijdens de Vijfde Kruistocht (abusievelijk de Derde Kruistocht) afgebeeld. - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
5 aanzichttekeningen op 1 blad
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
105 x 24 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4689 Harlemum : [Linker randversiering stadsgezicht], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Linker randversiering stadsgezicht]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Bevat weergave van Hermes of Mercurius, god van de handel. De versiering bevindt zich aan de linkerkant van het stadsgezicht. - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
1 aanzichttekening
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
26 x 34 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4690 Harlemum : [Stadsgezicht], circa 1754
Beschrijving:
Harlemum : [Stadsgezicht]
Datering:
circa 1754
Vervaardiger:
Hooghe, Romeyn de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 80 roeden = 184 mm. - Bevat aanzichttekening van de stad Haarlem vanuit het noordwesten. Bevat daarnaast twee zijden van een penning of 'nummus senatorius'. - Het gaat om een latere uitgave van de kaart die oorspronkelijk in 1689 door Romeyn de Hooghe is vervaardigd. De koperplaten van deze kaart kwamen in 1754 in het bezit van de Haarlemse uitgever Bernardus Cleynhens, die een tweede druk vervaardigde (zie ook: A-1705).
Vorm:
1 aanzichttekening
Schaal:
circa 1:1.600
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
24 x 128 cm
Oud nummer:
Atlas 28
Plaats van uitgave:
Haarlem
Uitgever:
Bernardus Cleynhens
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: