Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
22  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0119 Kaart figuratief tot het reguleeren van de limietscheijding etc. tussen de ambagte van Hazerswoud..., circa 1770
Beschrijving:
Kaart figuratief tot het reguleeren van de limietscheijding etc. tussen de ambagte van Hazerswoude, Benthuizen, Hoogeveen en Benthorn, zijnde de gestippelde linien volgens de oude limiet scheijding, en de vaste linien zoo als het zelve bij octroij van het droogmaken zouden kunnen worden gehouden
Datering:
circa 1770
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Concept voor het reguleren van de landscheiding tussen Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen. Bevat weergave van de oude grensscheiding tussen de ambachten, aangegeven met een stippellijn. - Bijlage bij: stukken betreffende de droogmaking van de Noordplas, 1758-1802. - Verso: beknopte titelvermelding.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:220
Techniek:
Handschrift
Formaat:
22 x 34 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-0123 Copie uijt de generale kaart, waar op de concepte tot het reguleeren vande nieuwe limiet scheijdi..., 1764
Beschrijving:
Copie uijt de generale kaart, waar op de concepte tot het reguleeren vande nieuwe limiet scheijdingen in de Gecombineerde Groote Droogmakerij van Hazerswoude c.s.
Datering:
1764
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Concept voor het reguleren van de landscheiding tussen Benthuizen, Benthorn en Hoogeveen. Bevat weergave van de oude grensscheiding tussen de ambachten, aangegeven met een stippellijn. - Uitvoerige beschrijving in de linkermarge van deze grensscheidingen.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 92,5 cm
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3069 [Kaart van de kavelindeling van Hoogeveen nabij Benthuizen en Benthorn], circa 1760
Beschrijving:
[Kaart van de kavelindeling van Hoogeveen nabij Benthuizen en Benthorn]
Datering:
circa 1760
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de kavelindeling in Hoogeveen, als onderdeel van de polder De Hazerswoudsche Droogmakerij. In de percelen zijn de oppervlakten bijgeschreven. - Bevat notities betreffende de oppervlakten van de genummerde kavels 18-21 en de voorgenomen kavelindeling beginnende bij kavel no. 1. - Bevat registers betreffende de gezamenlijke oppervlakte van de inliggende kavels.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 33 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-3073 [Kaart van een gedeelte van de kavelindeling van Hoogeveen nabij Benthuizen en Benthorn], 1759
Beschrijving:
[Kaart van een gedeelte van de kavelindeling van Hoogeveen nabij Benthuizen en Benthorn]
Datering:
1759
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat ontwerp voor de kavelindeling in Hoogeveen, als onderdeel van de polder De Hazerswoudsche Droogmakerij. Alleen het gedeelte van de polder gelegen ten noorden van de Benthornerpolder is niet afgebeeld (vergelijk A-3069). In de percelen zijn de afmetingen en oppervlakten bijgeschreven. - Verso: register met gemeten oppervlakten van de weergegeven kavels.
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21 x 32 cm
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: