Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Vennepx
beacon
24  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4408 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Coster
Bijzonderheden:
Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw jr., werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - Beschreven in: 1) Kaartboek van Rijnland 1746 / G. 't Hart. 2) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 228-233.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
56 x 72 cm
Oud nummer:
Atlas 13
Drukker:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4472 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Coster
Bijzonderheden:
Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw jr., werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De inliggende ambachten en droogmakerijen zijn met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Kaartboek van Rijnland 1746 / G. 't Hart. 2) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 228-233.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
60 x 70 cm
Oud nummer:
Atlas 15
Drukker:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4487 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Coster
Bijzonderheden:
Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw jr., werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De inliggende ambachten en droogmakerijen zijn met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Kaartboek van Rijnland 1746 / G. 't Hart. 2) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 228-233.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
60 x 69 cm
Oud nummer:
Atlas 16
Drukker:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-4502 't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom], 1746
Beschrijving:
't Hooge Heemraedschap van Rhynland : [Noordwijkerhout - Hillegom]
Datering:
1746
Vervaardiger:
Douw, Jan Janszoon; Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van; Bolstra, Melchior
Graveur/etser/lithograaf:
David Coster
Bijzonderheden:
Deze kaart is de derde uitgave van de overzichtskaart van 1647, vervaardigd door de landmeters Jan Janszoon (Johannes) Douw en Steven Pieterszoon van Brouckhuijsen. De tweede uitgave, herzien door Johannes Douw jr., werd uitgegeven in 1687. Deze derde uitgave is ingrijpend herzien door landmeter Melchior Bolstra. De wijzigingen hebben vooral betrekking op het in kaart brengen van uitgestrekte veenplassen en reeds drooggemaakte veenplassen. Deze plassen zijn ontstaan vanaf 1530 toen men bij de turfwinning werd gedwongen over te gaan van delven op baggeren. - De inliggende ambachten en droogmakerijen zijn met verschillende kleuren aangeduid. - Beschreven in: 1) Kaartboek van Rijnland 1746 / G. 't Hart. 2) Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 228-233.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
60 x 73 cm
Oud nummer:
Atlas 16a
Drukker:
Isaak Tirion
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden: