Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
1  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1962 Kaart van de Hondsbossche Zeeweering aanwyzende de stranden, hoofden, bermte en verdere zaaken, 1808
Beschrijving:
Kaart van de Hondsbossche Zeeweering aanwyzende de stranden, hoofden, bermte en verdere zaaken
Datering:
1808
Vervaardiger:
Peterse, Nicolaas Janse; Peereboom, J.
Graveur/etser/lithograaf:
Daniël Veelwaard (I)
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 Hondsbosse roeden = 206 mm. - Westnoordwesten boven. - Bevat weergave van de Hondsbossche zeewering, met aanduiding van de nabijgelegen wegen, watergangen, kunstwerken en polders. Op de kaart zijn de grensscheidingen tussen de Hondbossche en het Camperduin enerzijds en de Hondsbossche en Petten anderzijds aangeduid. - Bevat 11 wapenschilden van van het Waterschap van de Hondsbossche, van dijkgraaf J. Nuhout van der Veen, de hoogheemraden H. Carbasius Bz., I.G. de Loches, Semeintz van Genderen, L.H. de Wolf Winterberg, J. Laarman, P. Timmer, K. Peereboom en J. Pietersz. Smit en van de rentmeester en secretaris G. Fontein Verschuir in een apart kader bovenaan de kaart. - Bevat opschrift in het cartouche. - Kaart gemaakt in opdracht van dijkgraaf en hoogheemraden van het Waterschap van de Hondsbossche. - Beschreven in: Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten / M. Hameleers, pp 153-154.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:6.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
92 x 98 cm
Oud nummer:
V 37
Drukker:
C. Boling
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: