Uw zoekacties: Kaarten
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Filter: Korteraarx
beacon
8  kaarten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1234 [Kaart met weergave concept-verkaveling van de droog te maken Nieuwkoopse plas], circa 1787
Beschrijving:
[Kaart met weergave concept-verkaveling van de droog te maken Nieuwkoopse plas]
Datering:
circa 1787
Vervaardiger:
Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 800 roeden = 107 mm. - Oostzuidoosten boven. - Toegeschreven aan Klaas Vis op grond van handschrift. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Op deze kaart is alleen voor droog te maken Nieuwkoopse plas de verkaveling ingetekend, niet voor de veenplas onder Zevenhoven. Bevat daarnaast weergave van het verloop van de ringdijk om de Nieuwkoopse plas en de veenplassen onder Zevenhoven (die overigens afwijkt van de geprojecteerde ringdijk op kaart A-1230 uit 1788). Op de kaart zijn concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder aangeduid. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart weergegeven. - De kaart vertoont de kenmerken van een voorstudie van kaart A-1230 uit 1788, wellicht eerder van de kaart die in het rapport Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, gemaakt in opdracht van de Staten van Holland en West-Friesland, als bijgevoegd wordt vermeld. Dat valt niet te controleren omdat bij Rijnland geen exemplaar aanwezig is. - Bijlage bij: gelet op het karakter van voorstudie is de kaart niet specifiek aan archiefstukken te koppelen. Het heeft uiteraard te maken met bovengenoemd rapport en opvolgend rapport van dezelfde strekking van 12 november 1788 (zie ook: OAR 5900a, 1-2).
Vorm:
1 kaart
Schaal:
1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
33 x 53 cm
Oud nummer:
M 106a
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1227 Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogm..., 1788
Beschrijving:
Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogmaking van de gecombineerde Nieucoopsche plas, en van de plassen onder Amstelland en het Sticht ten noord oosten van Zevenhoven, met de ring en binnen dijken, stand der watermolens, concept verdeeling van de heerlijkheeden en ambagten, item weegen, togten en kavelslooten etc.
Datering:
1788
Vervaardiger:
Switser, Jan; Vis, Klaas
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 122 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat linksonder opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Betreft een duplicaat van een manuscriptkaart die in 1790 als kopergravure werd uitgegeven en als bijlage diende bij een resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven (zie ook: A-1233 en A-5487). - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
35 x 64 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1228 Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogm..., 1788
Beschrijving:
Kaart gecopieerd uit de groote kaert van Rhijnland, waer op de geconsipieerde bedijking en droogmaking van de gecombineerde Nieucoopsche plas en van de plassen onder Amstelland en het Sticht ten noord oosten van Zevenhoven, met de ring en binnen dijken, stand der watermolens, concept verdeeling van de heerlijkheeden en ambagten, item weegen, togten en kavelslooten, etc.
Datering:
1788
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstokken van 900 roeden = 123 mm en van 5.000 meter = 181 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat linksonder opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Betreft een duplicaat van een manuscriptkaart die in 1790 als kopergravure werd uitgegeven en als bijlage diende bij een resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven (zie ook: A-1233 en A-5487). - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:28.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
35 x 62 cm
Licentie:
PDM 1.0
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1229 Kaart gecopieert uit de groote kaart van Rhijnland waer op de geconsipieerde bedijking en droogma..., 1788
Beschrijving:
Kaart gecopieert uit de groote kaart van Rhijnland waer op de geconsipieerde bedijking en droogmaking van de gecombineerde Nieucoopsche plas en van de plassen onder Amstelland, en het Sticht ten noord oosten van Zevenhoven met de ring en binnen dijken, stand der watermolens, concept verdeeling van de heerlijkheeden en ambagten, item weegen togten en kavel slooten etc.
Datering:
1788
Vervaardiger:
Vis, Klaas; Switser, Jan
Bijzonderheden:
Schaalstok van 900 roeden = 123 mm. - Oostzuidoosten boven. - Bevat weergave van de Nieuwkoopse en Zevenhovense polders, met concept voor de verkaveling van de polders verdeeld over de omliggende heerlijkheden en ambachten, weergegeven met verschillende kleuren. Bevat daarnaast concepten voor de te stichten watermolens ten behoeve van de bemaling van de polder. In- en omliggende wegen, watergangen, plaatsen en kunstwerken zijn op de kaart aangeduid. - Bevat linksonder opgave van oppervlakten van de Nieuwkoopse en Zevenhovense plassen en lengte van de ringdijken om de plassen. - Gekopieerd naar de overzichtskaart van Rijnland, herzien door Melchior Bolstra in 1746. - Betreft een duplicaat van een manuscriptkaart die in 1790 als kopergravure werd uitgegeven en als bijlage diende bij een resolutie d.d. 23 juli 1789: "Rapport eener inspectie, weegens de gesteldheid van de Gecombineerde Nieuwkoopsche Plas, en van de uitgeveende Polders, aan de Moord [sic] en Noordoostzijde van dezelve, [...]" door Klaas Vis, Jan Switser en Jan Blanken van 18 juli 1787, met daarin verslag van nader onderzoek, een ontwerpplan en een kostenraming met betrekking tot droogmaking van de veenplassen onder Nieuwkoop en Zevenhoven (zie ook: A-1233 en A-5487). - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 202. - Zie ook: OAR, 5900a en 5908.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:27.500
Techniek:
Handschrift
Formaat:
52 x 63 cm
Licentie:
PDM 1.0