Uw zoekacties: Kaerte van de riviere de Merwede, van boven Hardincxcvelt af...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1892 Kaerte van de riviere de Merwede, van boven Hardincxcvelt af, tot beneden de Basse Kille toe, met..., 1726
Beschrijving:
Kaerte van de riviere de Merwede, van boven Hardincxcvelt af, tot beneden de Basse Kille toe, met eenige concepten van dammen
Datering:
1726
Vervaardiger:
Vries, Abel de
Bijzonderheden:
Schaalstok van 400 Zuid-Hollandse roeden = 160 mm. - Zuiden boven. - Bevat weergave van het verloop van de rivier de Merwede tussen Hardinxveld en de Bassekille, met ontwerpen voor de aanleg van een viertal dammen of kribben aangeduid met de letters A-D. - Behoort bij een resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland, d.d. 15 augustus 1726: "Verbaal gehouden [...] om [...] sich exactelijck te informeeren op de ingredienten van het request van dijckgraaf en heemraden van den Lande van Arkel, soo boven als beneeden de Zouwen, mitsgaders op de propositie van de heeren burgermeesteren van Gorinchem, [...]". - Beschreven in: 'In een opslag van het oog'. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 164.
Vorm:
1 kaartblad
Schaal:
1:10.000
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
35 x 90 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Trefwoorden:
Geografische namen: