Uw zoekacties: Kaart van het soogenaamde Nieuwe Gat, of wel het vervolg van...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1924 Kaart van het soogenaamde Nieuwe Gat, of wel het vervolg van de Dortsche Kil, zynde niet alleen v..., 1757
Beschrijving:
Kaart van het soogenaamde Nieuwe Gat, of wel het vervolg van de Dortsche Kil, zynde niet alleen voor de kleine, maar ook te gelijk voor de groote scheepvaart der steeden Dordregt, Delft, Rotterdam en Schiedam
Datering:
1757
Vervaardiger:
Bolstra, Melchior; Klinkenberg, Dirk
Graveur/etser/lithograaf:
atelier van Isaak Tirion
Bijzonderheden:
Schaalstok van 160 Putse roeden = 86 mm. - Westen boven. - Bevat weergave van het Nieuwe Gat, nabij de monding in het Hollands Diep. Volgens het opschrift is deze watergang door oeverafslag verbreed en zodoende ondieper geworden. Om dit tegen te gaan zijn enkele aanpassingen gedaan, waaronder de aanleg van enkele kribben (aangeduid met de letters A-C), het verlengen van bestaande dammen en het aanleggen van zogenoemde triangels (aangeduid met de letter E). - Bevat notitie in het handschrift van Melchior Bolstra, betreffende de aanleg van drie kribben gelegen nabij het huis van David Bijl. - Betreft een kopergravure die gekopieerd is naar een manuscriptkaart vervaardigd in 1757 door Melchior Bolstra (zie ook: A-1925). - Bijlage bij: een brief van Johan Lulofs, Melchior Bolstra en Nolke Igges Hania aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, naar aanleiding van een inspectie van het Nieuwe Gat, verricht in september 1757, en bij de bijbehorende resolutie van 8 oktober 1757. - Beschreven in: ‘In een opslag van het oog’. De Hollandse rivierkartografie en waterstaatszorg in opkomst, 1725-1754 / P.W.J. van den Brink, p. 180. - Verso: Kaart van de Dortze Kil en Kribbens etc.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:7.500
Techniek:
Kopergravure
Formaat:
27 x 43 cm
Drukker:
Landsdrukkerij
Licentie:
PDM 1.0
Geografische namen: