Uw zoekacties: [Kaart van de landen gelegen ter weerszijden van de Aerdenho...
Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Kaart
A-1380 [Kaart van de landen gelegen ter weerszijden van de Aerdenhoutse Vaart onder Overveen en Aerdenhout], 1908
Beschrijving:
[Kaart van de landen gelegen ter weerszijden van de Aerdenhoutse Vaart onder Overveen en Aerdenhout]
Datering:
1908
Vervaardiger:
Klep, D. van der
Bijzonderheden:
Schaalstok van 200 roeden = 155 mm. - Westen nagenoeg boven. - Bevat weergave van de percelen gelegen langs de Aerdenhoutse vaart. In de percelen zijn de grondeigenaren bijgeschreven. Omliggende huizen, wegen en watergangen zijn op de kaart weergegeven. - Bevat aanvullingen gemaakt met potlood. - Kopie uit de twintigste eeuw, gekopieerd naar een kaart van Balthazar Florisz. van Berckenrode en Hendrik Simonsz. Duyndam van 1640 uit het gemeentearchief van Haarlem. Bevat verwijzing naar de kaartenlijst van Beels, no. 37.
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:5.000
Techniek:
Handschrift
Formaat:
34 x 183 cm
Licentie:
PDM 1.0