Uw zoekacties: Amsterdam, Provincialeweg
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het verwijderen van een buiten bedrijf gestelde watertransportleiding en het verruimen van een vernauwing van een nog in bedrijf zijnde transportleiding te Diemen, 1982
Datering:
1982
Beschrijving locatie:
Ter hoogte van de Weespertrekvaart nabij de Bijlmerbrug en Bijlmerringsloot
Adres:
Diemen, Provincialeweg  
Amsterdam, Provincialeweg  
Soort werkzaamheid:
Waterleidingen
Vergunninghouder:
Gemeentewaterleidingen Amsterdam (GWL)
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
AJZ 7466
Dossier- of besluitnummer:
04.08.82.04
Toegangsnummer:
03 Drecht en Vecht, Waterschap (1979-1991)
Inventarisnummer:
448