Uw zoekacties: Amsterdam, Alexanderkade 64 t/m 192
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het vernieuwen van de basaltglooiing langs, en een tijdelijke bouwkuip in de Singelgracht te Amsterdam, 20-11-1990
Datering:
20-11-1990
Beschrijving locatie:
Gedeelte langs de Oranje-Nassau Kazerne te weten de Singelgracht ter hoogte van de Kazernestraat tot de Zeeburgerstraat.
Adres:
Amsterdam, Singelgracht  
Amsterdam, Alexanderkade 64 t/m 192  
Soort werkzaamheid:
Damwanden, beschoeiingen en oevervoorzieningen
Vergunninghouder:
Gemeente Amsterdam
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
12498
Dossier- of besluitnummer:
1990/65 - 8728
Toegangsnummer:
0102 Amstelland na ca. 1955 (deel 2)
Inventarisnummer:
809