Uw zoekacties: Huizen,
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het dempen van watergangen; voor het ophogen van een aantal percelen binnen het vierde kwadrant in de Gooische Zomerkade, alsmede voor het mogen lozen van het perswater via de schouwsloot langs de Zomerkade en de situatieduiker op het Gooimeer, 1993
Datering:
1993
Beschrijving locatie:
De Gooische Zomerkade alsmede het Gooimeer te Huizen
Adres:
Huizen,  
Soort werkzaamheid:
Gebiedsontwikkeling (bestemmingsplan, recreatie, etc.)
Vergunninghouder:
Gemeente Huizen
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
101/06281/c
Dossier- of besluitnummer:
01.02.94.7i
Toegangsnummer:
70 Amstel en Vecht, hoogheemraadschap (1991-1996)
Inventarisnummer:
552