Uw zoekacties: 's-Graveland, Cannenburgerweg 73
Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )
beacon
 
 
Keurvergunning
Het dempen van een watergang gelegen tussen de percelen 's-Graveland, sectie C, nummers 1920/2022; het aanbrengen, hebben en onderhouden van een dam met duiker, in de watergang i.c. bermsloot van de Cannenburgerweg t.b.v. de bereikbaarheid van het perceel 's-Graveland, sectie C, nummer 2022, 1993
Datering:
1993
Beschrijving locatie:
Tussen de percelen gemeente 's-Graveland, sectie C, nummers 1920 en 2022, ter hoogte van de Cannenburgerweg 73 te 's-Graveland
Adres:
's-Graveland, Cannenburgerweg 73  
Soort werkzaamheid:
Dempen sloten / watergangen
Vergunninghouder:
Particulier
Vergunningverlener:
Amstel en Vecht, Hoogheemraadschap, 1991-1996
Dossier- of besluitnummer:
04.05.93.7I
Perceel:
's-Graveland, sectie C 1920, 2022  
Kadastraal:
's-Graveland, sectie C, 1920, 2022
Toegangsnummer:
70 Amstel en Vecht, hoogheemraadschap (1991-1996)
Inventarisnummer:
617