Uw zoekacties: Nes aan de Amstel, Kerklaan 6 - 10

Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

beacon
 
 
Keurvergunning
Het vernieuwen van de bestaande beschoeiing i.c. damwand langs de Ringsloot ter plaatse van de percelen Kerklaan 6 t/m 10 (e) te Nes aan de Amstel, 1996
Datering:
1996
Beschrijving locatie:
De Kerklaan 6 t/m 10 te Nes aan de Amstel
Adres:
Nes aan de Amstel, Kerklaan 6 - 10
Soort werkzaamheid:
Damwanden, beschoeiingen en oevervoorzieningen
Vergunninghouder:
W.F.A. (Woningbouw Federatie Amsterdam)
Kenmerk gebruikt door aanvrager:
DS/9602055006/ds
Dossier- of besluitnummer:
9600618
Toegangsnummer:
70 Amstel en Vecht, hoogheemraadschap (1991-1996)
Inventarisnummer:
644