Uw zoekacties: 's-Graveland, Cannenburgerweg 2

Locaties ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

beacon
 
 
Keurvergunning
Het aanleggen c.q. plaatsen, hebben en onderhouden van een erfafscheiding tussen de percelen Cannenburgerweg 2 en de 's-Gravelandse Vaart , 1990
Datering:
1990
Beschrijving locatie:
Cannenburgerweg 2 te 's-Graveland
Adres:
's-Graveland, Cannenburgerweg 2
Soort werkzaamheid:
Damwanden, beschoeiingen en oevervoorzieningen
Vergunninghouder:
Particulier
Dossier- of besluitnummer:
26.04.90.20
Toegangsnummer:
03 Drecht en Vecht, Waterschap
Inventarisnummer:
519