Uw zoekacties: Bezield bezit : de monumenten van de Rijksgebouwendienst / [...
Bibliotheek ( Noord-Hollands Archief )

De bibliotheek van het Noord-Hollands Archief heeft een grote collectie boeken, tijdschriften en andere publicaties en bezit heel veel historische kranten uit Noord-Holland en dorpen en steden uit de regio. Een overzicht van nieuwe aanwinsten is hier te bekijken.

 
 
De bibliotheek bevat:
  • Tienduizenden boeken.
  • Bijzondere en unieke tijdschriften, zoals die van historische verenigingen in Noord-Holland.
  • Lokale en regionale dag- en weekbladen. Een gedeelte van de collectie kranten is online te bekijken via de Krantenviewer. Bijvoorbeeld het Haarlems Dagblad, te raadplegen van 1883-1980.
  • Een verzameling van (vaak uniek) gedrukt en geschreven materiaal. Voorbeelden hiervan zijn: dagboeken en brieven, bid- en devotieprentjes, gelegenheidsgedichten en pamfletten, schoolrapporten en diploma’s, reclamemateriaal en briefhoofden en materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder veel illegale kranten.
  • De Oude Boekerij van de Stadsbibliotheek Haarlem.
De bibliotheekcatalogus kan online geraadpleegd worden. Het materiaal zelf is te bekijken in de studiezaal van het Noord-Hollands Archief.
beacon
 
 
Boek
42658 Bezield bezit : de monumenten van de Rijksgebouwendienst / [samenstelling Rijksgebouwendienst, Directie Huisvestingsbeleid ; in samenw. met Ontwerpatelier VROM ; fotogr. Thijs Wolzak ... et al. ; tek. J.J. Jehee ... et al.], 2001
Titel:
Bezield bezit : de monumenten van de Rijksgebouwendienst
Uitgave:
Den Haag : Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst
Jaar:
2001
Bibliografische annotatie:
Publieksversie van een beleidsbrief die de staatssecretaris van VROM op 1 oktober 2001 naar de Tweede Kamer heeft gezonden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 27 432, nr. 39). - Keerdruk met: Bezield bezit : de monumenten van de Rijksgebouwendienst : monumentenregister. - 64 p.
Overige gegevens:
47 p., [16] p. pl. : ill. ; 30 cm
Raadpleegmogelijkheid:
Exemplaarkenmerk:
4112750
Auteurs:
Organisatie: Noord-Hollands Archief