Uw zoekacties: Adresboeken

Adresboeken ( Stadsarchief Rotterdam )

De adresboeken van Rotterdam over de periode 1808 – 1939 bevatten namen van bedrijven en personen per straat van de gemeente Rotterdam. In deze gedigitaliseerde bron vindt u informatie over de bewoners van huizen en de beroepen van de hoofdbewoners.

Presentatie

Als zoekresultaat ziet u de originele pagina’s uit de adresboeken met daarnaast de tekstversie (transcriptie). Standaard worden de zoekresultaten in detailweergave gepresenteerd. Het is mogelijk dit te veranderen naar een galerie- of tabelweergave rechtsboven in het scherm. Door een resultaat te selecteren zal de pagina openen in een detailscherm. In de filmweergave van het detailscherm kunt u bladen door de pagina’s van het geselecteerde adresboek.

Doorzoek alle velden

Via de zoekbalk linksboven het scherm kunt u gewenste termen opgegeven. Binnen de adresboeken kan o.a. gezocht worden naar:

  • Rotterdamse straten – bijvoorbeeld Hoogstraat of “Hoogstraat 7”
  • Persoonsnamen – bijvoorbeeld Klein of specifieker “J. J. Klein”, maar ook ”Klein, J. J.” en “Klein (J. J.)” komen voor.
  • Beroepen, Bedrijven, instellingen, verenigingen – bijvoorbeeld boekdrukker, wijnkoopers OR wijnkopers.

U kunt uw zoekresultaat verbeteren door een gedeelte van het woord in te tikken met een *. Deze ‘wildcard’ kunt u ook midden in het woord gebruiken om één of meer letters te vervangen. Door onjuiste transcriptie kan het zijn dat er geen resultaten naar voren komen bij het zoeken wanneer de term wel aanwezig is in de adresboeken. Maak in dat geval gebruik van de filteropties aan de rechterzijde van het scherm om te komen tot de juiste pagina.

Filteropties

U kunt aan de rechterkant filteren op o.a. hoofdstuk, jaar van uitgave, titel of wijknummer. Het hoofdstuk ‘inhoudsopgave’ is een goed startpunt om te bladeren naar de juiste pagina. Wilt u vanuit de inhoudsopgave van een adresboek direct door naar de gewenste pagina dan kunt u het betreffende nummer in het midden bovenaan intypen bij pagina aanduiding.

Zoektips
beacon
33 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 121. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
129
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
firma Suermondt en O., W. Suermondt Bz., firma E. Suermondt en Zonen en C°., R. Taijlor, firma Havclaar en Taijlor, F. A. Termos, R. Terpstra, firma Terpstra en Soldek, B. A. L. Thadcn. firma Gebr. Nottebohra , P. J. Thier, J. D. Thomas, PI. v. d. Thoorn, A. Tim-mermans, ( Timmermans, ) J. S. van Tömputte, firma J. v. Tompmte en Zn., T. Trouwe, J. Twiss, firma R. Twiss en Zonen . D. Twiss, firma R. Twiss en Zoon, P. den üijl. H. Ui-lenberg, ( Uilenberg, ) P. T. Vaesen, A. van der Valk, P. Valke-nier, ( Valkenier, ) firma Valkenier en de Haas, M. Varkevisser, J. Veder, firma J. R. Veder, J. K. Veder, II. Ve-der, ( Veder, ) Ploijte Veder, S. W. van der Velde, G. van der Velden, T. J. van Velthoven, firma J. II. Frie en O. H. Veltmeijer JEz., wed. J. van der Ven, H. M. A. van der Ven, firma Aengenent en van Noij, wed. W. van der Ven, J. TV. Verbeek, TV. J. Ver-brugge, ( Verbrugge, ) firma B. Vcrbrugge en C°., G. 1). Verburgh. L. L. Vermeulen, C. A. Vermeulen, C. Vermcijs, J. M. Verschure, firma J. M. Verschure en Zoon , P. J. Verschure. firma J. M. Verschure en Zoon, TV. Vcrsluijs, C. A. Versluijs, J. F. Versteeven, firma van Duura en Versteeven, II. Vervoert, N. Ver-waijen, ( Verwaijen, ) firma Buil en Verwagen, J. L. Verzijden, firma A. Uijtenbroek en J. L. Verzijden, D. van der Venrt, J. Vierhout, firma van Gijzen Koning en Desjardijn, K. T ink, C. E. Virulij, firma Wachter en Virulij, P. Vismans, J. Visser, firma Gebr. Vis-ser, ( Visser, ) P. A. van Vleuten. J. F. L. Vliegh, Coenraad Vlierboom, firma L'. Vlierboom en Zonen, Casper Vlierboom, firma C. Vlierboom en Zonen, A. Vlier-boom, ( Vlierboom, ) firma C, Vlierboom en Zonen, I). Vlierboom, firma H. en D. Vlierboom, wed. 1). C. van der T'liet, firma D. C. van der Vliet . 1’. van der Vlugr, N. van der Vlngt, J. F. de Vogel, J, G. de T’ogcl, firma wed. A. de Vogel en C°., A. van Vollenhoven , firma J. en A. van Vollenhoven, J. van Vollenhoven Cz., firm
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-11. Adresboeken Rotterdam, 1854; p. 154. Bedrijven en beroepen etc.
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1856 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Bedrijven en beroepen etc.
Blad:
162
Jaar:
1854
Is onderdeel van:
Ncdcrlandsclic fttoomboot-Maatschappij. Kantoor Boompjes, 1. 105/1OG. Stoomvaart naar Londen en den Rhijn. Fabriek van stoom- en andere werktuigen, vaartuigen enz., gelegen op het eiland Feijenoord. Staatsraad E. Canneman, te ’s Hage, Mr. P. Bkisse van Oud Alblas, te Dordrecht, Joost van Vollcnhoven , H. T. Lühnis, E. L. Jacobson, L. C. Bernet, Mr. J. Thooft, commissarissen. F. Bungc, A. II. van Oordt, plaatsvervangers. J. W. L. van Gordt, directeur. Arn. van der Vliet, administrateur. P. J. Kooij, boekhouder. Waalsche Gemeente. Heeren Diakenen na Januarij 1854 zijn : C. G. Sehntzc van Houten, H. L. C. Lehr, Ger. Eek Jr., B. C. 1). Hanegraaff, A. Rem ij, II. T. Wilkens, P. II. A. van Wageninge en II. Mocns. Evangelische Luthcrschc Gemeente. Bladz. 14 staat als regent van het Luthersche Wees-huis ( Weeshuis ) J. II. Retemcijer, moet zijn: M. Retemcijer. Katholieke Algemecnc Bewaarschool. Onder de daraes-bcstuurdcressen staat: mevr. J. J. van Tomputte Greve, lees: Grewen (zie bladz. 17). Algemeen Meisjes-, Vrouwen-eu Weduwen-fonds. Kantoor Oppert, 6. 215. Beschermheer Burgemeester J. F. Hoffman. J. G. Arbon, P. K. Gorlitz. directeuren. R. Borde-wijk, ( Bordewijk, ) A. Smalt, D. G. VeltcarapIIelbach, commissarissen. Levensverzekering - Sociëteit (The European life insurance and annuily Compnng.) Kantoor Boompjes, 1. 104. C. G. Schutze van Houten, gevolmagtigde. {Le Conservateur.) S. Korsten, directeur. Weste wagenstraat, 5. 687. Hollandsche Ijzeren Spoorwcg-Maatschappij. Staat als commissaris , P. M. Tromp, moet zijn: P. II. Tromp (zie bladz. 19). Manege. Coolsingel. 15. 300, Mr. J. D. Musquetier, G. van Stipriaan Luïscius, J. N. Keijser, H. de Heer, commissarissen. P. J. Giebels , pikeur. —©tMDoo— AL1TIABETISCH REGISTER DER KAMEN, 'BEROEPEN EN WOONPLAATSEN DER INGEZETENEN DEZER STAD. Aengenent (Jac.) en H. ( van Noij, kooplieden. Kantoor Wijnhaven, 1. 366. Arbon en C°., reeders. Oppert, 6. 215. Batenburg Jr. (F. H.), commissionnair. Oppert, 6.27. Baten
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-12. Adresboeken Rotterdam, 1856; p. 25. Alfabetische naamlijst
Titel:
Adresboek van Rotterdam, 1854 : het alphabetisch register der namen en kwaliteiten is bewerkt door A.S. de Waard
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Aa
Namen tot:
Akv
Blad:
28
Jaar:
1856
Is onderdeel van:
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
3023-15. Adresboeken Rotterdam, 1859. Alfabetische naamlijst
Titel:
J.W. van Leenhoff’s Adresboek voor 1859
Hoofdstuk:
Alfabetische naamlijst
Namen van:
Aa
Namen tot:
Ale
Blad:
5
Jaar:
1859
Is onderdeel van:
• Adrian (D. B.), pvactizijn. Spuiwater, 7- 345. Adriani (R.), predikant. Haringvliet, 12. 38. i Adriaans (H. G. T.), gezagvoerder. Delftsehevaart, 6. 97. : Advocaat (N.), winkelierster. Schotschendijk, 3. 459. i Aeckerlin & Co., commissionnairs en expediteurs. Biar-haven, ( Biarhaven, ) 1. 401. j Aelmann en Dolk, fabrijkanten in binnen en buiten-jalou* I sien. 1ste Lombardstraat, 8, 97. Aengenent (A. J.), banketbakker. Hoogstraat, 7. 121. I Aengenent (J.) en H. van Noij, kooplieden. Kantoor Wijn-haven, ( Wijnhaven, ) 1. 866. Aengenent (wed. W.), particuliere. Bierhaven, 1. 403. i Aenraeij (P.), onderwijzer. Scheepmakershaven, 1. 528. ! Aewerdonk (wed. P.), particuliere. Schied. Singel, 15.612. : Aewerdonk (W. M.), makelaar in assurantiën. Schiedams, I Singel, 15. 612. j Aitton (H.), droogist. Yisschersdijk. 4. 194. Akeleijen (J. F. van), bode van een begrafenisfonds. Op-pert ( Oppert ) , 6. 42. Aken Jr. (A. van), particulier. 1ste Lombardstraat, 8. 142. Aken (G, van), particulier. Korte vischhoek, 13. 1009. Aken (wed. G. F. van), schoorsteenvegers’ atfaire. Lange torenstraat, 6. 292. Aken (L. van), schoorsteen?. Heerenstraat, 9. 68. Aken (wed. N. van), partikuliere. Melkmarkt, 8. 51. Aken (N. van), blikslager. Schotelboschlaan , 14. 265. Aken (wed. W. van), particuliere. Botersloot, 9. 123. Aken (wed. W. van), particuliere. Warmoesziersl., 13. 601. Aken (W. C. van), poelier. Kleine Draaisteeg, 11. 11. Aken Azn. (W. LI. van), poelier. Yisschersdijk, 2. 330. Aken Jr. en Zoon (A. van), poeliers. Yisschersdijk, 2.330. Akersloot (H.), stalhouder. Dwars. Bierstraat, 1. 427. .Akersloot (wed. W.j, stalhoudster. Bierstraat, 1. 427. Akker (wed. v. d.), particuliere. Eil Schoonderloo, 12, 75. Akker (P. van den), winkelier. Raamstraat, 6. 561. Akkeren (M. van), particulier. Vest, 5. 35. Akkersdijk (C.), pakhuisknecht. Vest, 10, 664. Akkersdijk (JS), smid. Prinsenstraat, 9. 276, Akkersdijk (D.), uitdrager. Luthersche Vest, 9. 72. Akkersdijk (J.), teekenm
Gevonden alinea's: 1
Organisatie: Stadsarchief Rotterdam
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS