Uw zoekacties: Loonstra, P. H.; Weromsjen, Wetterskip De Waadkant 1997-2003

titel ( Tresoar (Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum) )

Veel archieven hebben ook een bibliotheekcollectie. Dit is zeer divers van aard, denk bijvoorbeeld aan informatieve boeken over de regio, tijdschriften van een vereniging, programmaboekjes van verkiezingen, artikelen uit kranten en tijdschriften.

beacon
 
 
1. Inleiding
1.5. Bijlagen
1.5.1. Literatuurlijst
Boek
Loonstra, P. H.; Weromsjen, Wetterskip De Waadkant 1997-2003
Titel:
Weromsjen, Wetterskip De Waadkant 1997-2003
Auteur:
Loonstra, P. H.
Jaar:
2003
Plaats:
Leeuwarden