Uw zoekacties: Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

31.647 notariële akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Notariële akteAlphen, 18-10-1892
Aktedatum:
18-10-1892
Plaats notaris:
Alphen
Beschrijving:
Cornelis Franciscus van der Zwan, kruidenier, te 's-Gravenhage, Van Limburg Stirumstraat 41, laat zijn uiterste wil noteren en legateert aan zijn echtgenote Willemijntje Baerveldt en bij haar vooroverlijden aan dochters Willemijntje en maria van der Zwan, gezamenlijk, het recht van keus op alle de goederen die zij verlangen, tegen inbreng in contanten van de waarde; hij verklaart dat wijlen zijn zoon Christoffel van der Zwan, destijds gehuwd met Josina Wilhelmina Wijsman, van zijn ouders ter leen heeft ontvangen de som van ƒ 1.150, en die som is niet terugbetaald. Als de weduwe en haar kinderen van die schuld gevrijwaard zijn, dan legateert hij aan ieder van zijn dochters de helft van het bedrag van de schuldvordering op wijlen zijn zoon c.s.; hij benoemt zijn echtgenote tot erfgename; tot uitvoerster van dit testament benoemt hij zijn echtgenote en bij haar ontstentenis genoemde dochters. Getuigen zijn Elisa Cornelis van Dissel, kandidaat-notaris, te Aarlanderveen, en Pieter Claas Singer, zonder beroep, te Alphen.
Notabene:
overleden te 's-Gravenhage 12-09-1894
Toegangsnummer:
112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer:
185
 
 
 
 
 
Notariële akteOudshoorn, 07-02-1899
Aktedatum:
07-02-1899
Plaats notaris:
Oudshoorn
Beschrijving:
Testament: van Cornelis Hoogendijk Corneliszoon te Oudshoorn.
Notabene:
Niet alle in het repertorium vermelde akten zijn aanwezig in de serie
Toegangsnummer:
113.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Oudshoorn, 1657-1925
Inventarisnummer:
141
Pagina:
8
 
 
 
 
 
Notariële akteAlphen, 19-03-1821
Aktedatum:
19-03-1821
Plaats notaris:
Alphen
Beschrijving:
Bartholomeus Looijaard, orgelmaker, en Klaas Hoogeveen, bouwman, beiden te Aarlanderveen stellen zich tot borg voor Maarten lelieveld, veenman, te Aarlanderveen, ten behoeve van Anthonij Willem van der Mijn, ontvanger der indirecte belastingen te Alphen, betreffende de belasting op turf van 15-09-1816, voor het bedrag van 3.000 gulden over de jaren 1821, 1822 en 1823. Getuigen zijn Jan van leeuwen Janszoon, arbeider, te Alphen en Lodewikus Franciskus Meijer, wijnkopersknecht, te Alphen.
Toegangsnummer:
112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer:
73
 
 
 
 
 
Notariële akteAlphen, 25-08-1902
Aktedatum:
25-08-1902
Plaats notaris:
Alphen
Beschrijving:
Boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van Gijsbert Groenendijk, koster, en Teunis Vis, rijksveldwachter, beide te Alphen, ten sterfhuize van Jan Zwanenbeek, in leven rustend landbouwer, gewoond hebbend te Alphen, wijk G, nummer 90, aldaar overleden op 05-07-1902. De beschrijving geschiedt ten verzoeke en in tegenwoordigheid van: 1. Dirk Treur, zonder beroep, te Aarlanderveen, a. als uitvoerder van het testament van de overledene van 05-03-1901; en b. als gemachtigde van: I. Adrianus Zwanenbeek, kastelein, te Leiden; IIa. Trijntje Heemskerk, weduwe Willem Boogaard, kasteleines, te Koudekerk, als moeder van en voogdesse over Bartholomeus; en Frans Boogaard; b. Gerritje Boogaard, te Koudekerk; c. Pieter de Rijk, graanhandelaar, te Rijnsaterwoude, gehuwd met Agatha Boogaard; III. Arina Francina van den Berg, weduwe Arie Boogaard, te Leimuiden, als moeder van en voogdesse over Dirkje Boogaard; IVa. Willem Boogaard, te Amsterdam, Van Beuningenstraat 76; b. Hendrik Boogaard, te Haarlem; c. Stephanus Warnar, koetsier, te Haarlem, gehuwd met Adriana Pietertje Hendrika Boogaard; d. Gerrit Boogaard, landbouwer, te Haarlemmermeer; V. Ambtje Baardse, weduwe Willem Erkelens, te Sassenheim, als moeder van en voogdesse over Jan; Christiaan; Raampje Marie; en Hazina Erkelens; VI. Pieter Marinus van poppel, hotelhouder, te Rotterdam, Oppert 144, gehuwd met Neeltje Erkelens; 2. Jacob Stapper, sigarenmaker, te Oudshoorn, als a. gehuwd met Johanna Zwanenbeek; en b. als gemachtigde van: I. Evert Willem lagerweij, kleermaker, te Utrecht, gehuwd met Wilhelmina Bosschaart; II. Gerritje Bosschaart, dienstbode, te Utrecht; 3. Willempje Cornelia Braam, weduwe Jan Zwanenbeek, thans echtgenote van Sijmen de Graaf, sigarenmaker, te Aarlanderveen; 4. Sijmen de Graaf, voornoemd, voor de moeder van en voogdesse over Jan; en juliana (of Jaantje) Zwanenbeek; tevens als medevoogd; 5. Arend Braam, kapitein ener stoomboot, te Oude-Wetering, gemeente Alkemade, als toeziend voogd over
Beschrijving 2:
genoemde Jan; en Juliana Zwanenbeek; 6. Maarten van Dam, landbouwer, te Amstelveen, Bovenkerksepolder, als gemachtigde van: I. Willem Boogaard, landbouwer, te Amstelveen; en II. Hendrik Boogaard, landbouwer, te Amstelveen; 7. Hilletje Boogaard, weduwe Cornelis Johannes Werkhoven, kasteleines, te Amstelveen; 8. Harmen de Rijk, landbouwer, te Leimuiden, a. voor zich en b. als gemachtigde van Maria Catharina (Miekke) de Rijk, te Leimuiden; 9. Adrianus Erkelens, te Amsterdam; 10. Christiaan Erkelens, kastelein, te Leimuiden; 11. Hendrik Erkelens, winkelier, te Amsterdam, a. voor zich; en b. als toeziend voogd over genoemde Jan; Christiaan; Raampje Marie; en Hazina Erkelens; 12. Johannes Beukers, tuinman, te Haarlem, a. als gehuwd met Adriana Boogaard; en b. als gemachtigde van: I. Jan Boogaard, melkrijder, te Haarlemmermeer, Ringdijk; en II. Maria Catharina Boogaard, te Haarlem; 13. Foeko Bakker Schut, kandidaat-notaris, te Alphen, als gemachtigde van: I. Lievinus Hendrikus Ellerman, te Abcoude, als toeziend voogd over Dirkje Boogaard; II. Willem van der Breggen, landbouwer, te Nieuwveen, als toeziend voogd over Bartholomeus; en Frans Boogaard; III. Hendrik Anthonius van Oorde, predikant, te Zwammerdam, als gemachtigde van Barend Erkelens, assistent-resident te Banthain (Celebes). De erflater heeft geen erfgenamen in de rechte lijn. Zijn testament is van 05-03-1901 voor notaris Spruijt. Daarin heeft hij als het volgt beschikt: een legaat groot ƒ 300 aan Abraham Arissee, te Aarlanderveen; een legaat groot ƒ 200 aan Jan Goedhart, te Alphen; tot erfgenamen benoemde hij; I. voor 2/15e deel zijn broeder Arinanus Zwanenbeek; II. voor 2/15e deel de afstammelingen van wijlen zijn broeder Cornelis Zwanenbeek, zijnde Anna, gehuwd met Jacob Stapper, te Alphen, dochter van genoemde Cornelis Zwanenbeek; Jan; en Jaantje Zwanenbeek, te Aarlanderveen-Lage Zijde, kinderen van wijlen Jan Zwanenbeek, die een zoon was van Cornelis Zwanenbeek; III> 3/15e deel de
Beschrijving 3:
nakomelingen van wijlen Willem Boogaard, broer van zijn overleden echtgenote, welke kinderen zijn genaamd: Willem; Hendrik; Hilletje Boogaard, te Amstelveen; voorts de kleinkinderen Wilhelmina; en gerritje Bosschaart, te utrecht, kinderen van Albertus Bosschaart en wijlen Wilhelmina Boogaard die een dochter was van wijlen Willem Boogaard; IV. 4/15e deel aan de nakomelingen van wijlen Bart Boogaard, broeder van zijn overleden echtgenote, zijnde Willem Boogaard, te Koudekerk, kind; en Dirkje Boogaard, te Leimuiden, dochter van wijlen Arie Boogaard, die een zoon was van Bart Boogaard; V. voor 3/15e deel aan de halvebroeder van zijn overleden echtgenote Piet Boogaard, te Leimuiden, en de kinderen van wijlen haar overige halve broeder en zusters Arie Boogaard; Heiltje Boogaard, gehuwd geweest met Jacob de Rijk; en Neeltje Boogaard, gehuwd geweest met Barend Erkelens, zijnde Willem; Gerrit; Hein; en Jansje Boogaard, te Haarlemmermeer, kinderen van wijlen Arie Boogaard, Herman; en Mieteka de Rijk, te Leimuiden, kinderen van wijlen Jacob de Rijk en Heiltje Boogaard en Barend Erkelens, Oost-Indisch Ambtenaar, Willem Erkelens, te Amsterdam, Adrianus Erkelens, te Amsterdam, Christiaan Erkelens, te Leimuiden, Hendrik Erkelens, te Amsterdam, en neeltje Erkelens, gehuwd met Van Poppel, te Rotterdam, alle zijn kinderen van barend Erkelens en wijlen Neeltje Boogaard. Gerechtigd zijn dus: broeder Adrianus Zwanenbeek voor 1/15e; afstammelingen van zijn broeder Cornelis Zwanenbeek samen voor 2/15e deel, dus Johanna Zwanenbeek 1/15e deel; en Jan; en Juliana Zwanenbeek ieder 1/30ste deel; Willem; Hendrik; en hilletje Boogaard, kinderen van wijlen Willem Boogaard, ieder 1/15e deel; Wilhelmina; en Gerritje Bosschaart, kledinkinderen van Willem Boogaard, ieder 1/30ste deel; Bartholomeus; Frans; Gerritje; en Agatha Boogaard, kinderen van wijlen Willem Boogaard, zoon van Bart Boogaard, ieder 1/30ste deel; Dirkje Boogaard, dochter van wijlen Arie Boogaard, zoo van Bart
Beschrijving 4:
Boogaard, 2/15e deel; Jan; Adrianus; Maria Catharina Boogaard, kinderen van wijlen Piet Boogaard, halve schoonbroeder, ieder 1/60ste deel; Willem; Gerrit; Hendrik; Adriana Pietertje Hendrika Boogaard, kinderen van wijlen Arie Boogaard, halve schoonbroeder, ieder 1/80ste deel; Herman; en Maria Catharina de Rijk, kinderen van wijlen Heiltje Boogaard, halve schoonzuster, ieder 1/40ste deel; de kinderen van wijlen Neeltje Boogaard, halve schoonzuster, zijnde Barend; Adrianus; Christiaan; Hendrik; en Neeltje Erkelens, ieder 1/120ste deel; Jan; Christiaan; Raampje Marie; en Hazina Erkelens, kinderen van wijlen Willem Erkelens, zoon van genoemde Neeltje Boogaard, ieder 1/480ste deel. Schatter is Willem Niekerk, makelaar en taxateur, te Aarlanderveen. Beschrijving: 1. Onroerende goederen, enige huizen met erf en weg, te Oudshoorn, kadastraal C, 1862, 1863, 2109 en 2111, , groot 4 aren 44 centiaren, in eigendom verkregen bij akte van 12-07-1889 voor notaris Hengeveld, te Hazerswoude; 2. Roerende goederen: op de zolder; in de keuken; in de gang; in de warande; in de bergplaats; in de opkamer; in de voorkamer; linnengoed; goud- en zilverwerk; totaal, ƒ 734,40; 3. Effecten, 101 stuks; 4. Vorderingen, a. ten laste van Adrianus Zwanenburg, te Leiden, ƒ360,--; b. idem ten laste van wijlen P. Boogaard, ƒ 225,--; 5. Lasten en schulden, Begrafeniskosten, ƒ 124,--; voorts ƒ 15,62½; 28,--; 18,25; 25,--; 10,34½; 1,68; 2,62; 12,94; 38,18.
Toegangsnummer:
112.2.01 Archieven van de notarissen residerende te Alphen, 1668-1935
Inventarisnummer:
195
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS