Uw zoekacties: Dorpsfilm Marrum , 1964

Dorpsfilm Marrum , 1964 ( Fries Film en Audio Archief )

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Datering:
1964
Titel:
Dorpsfilm Marrum
Producent:
J.W.L. Adolfs
Samenvatting inhoud:
Een dorpsfilm van Marrum uit 1964. De opdrachtgever voor het maken van deze film was waarschijnlijk het “blindeninstituut”. Betalende leden van het instituut konden de film dan later bekijken. De film geeft een mooi beeld van het dorp, het dagelijks leven in die jaren, heel veel inwoners, de middenstand, muziek- en sportverenigingen enz. Helaas waren de beelden van de eerste zeven minuten van slechte kwaliteit. Daarom begint deze film met een soort “diapresentatie” waardoor de bijzondere beelden toch bewaard zijn gebleven. Ondermeer beelden van de voormalige gereformeerde school aan de Lege Hearrewei, de gereformeerde pastorie en de gereformeerde kerk (afgebroken in 2000) met kosterswoning, het Heephûs (destijds een bejaardenhuis), de hervormde pastorie, de boerderij van Stallinga (later Andringa), de tuinderij van de familie Alkema, de Olivier pleats, de boerderij van Sake Schuiling.

In deze dorpsfilm over Marrum passeren veel bewoners de revue, waarbij opvalt hoe landelijk het dorp is. Bij de spelende kinderen op het schoolplein mag het bokjespringen niet ontbreken. Van de plaatselijke boerenbedrijven komt o.a. D.J. Wierstra en Zn, Loon en Dorsbedrijf voorbij. Tot de lokale winkels behoren: J.D. v.d. Meulen, installateur rijwielhandel, R. Jager (schoenen), G.Y. Koldijk, huishoudelijke artikelen en A. Blom, woninginrichting. Ook een korte blik in het gebouw van de metaalunie en een gezellig honk, waar mannen aan het kaarten zijn. De film sluit af met een optocht voorafgegaan door de drumband, gevolgd door de gymnastiekvereniging, de christelijke vrouwenvereniging "Onze tijd onze roeping" en schoolkinderen die een blad duidelijk naar de camera omhoog houden (onleesbare tekst).

Bronformaat:
Smalfilm
Kleur:
Zwart-wit
Geluid:
Nee
Duur:
43 minuten
Collectie:
Collectie Gemeente Ferwerderadeel