Uw zoekacties: 1624-01-02; Hypotheekboeken

Alle personen ( Historisch Centrum Leeuwarden/ Histoarysk Sintrum Ljouwert Leeuwarden )

Archieven.nl bevat veel bronnen waarin personen centraal staan. Personen komen voor in allerlei bronnen, zoals geboorteakten, bevolkingsregisters, kerkelijke registers, maar ook in vergunningen en in audiovisueel materiaal. Vaak worden in een bron meerdere personen genoemd. Bij bijvoorbeeld een geboorteakte zullen naast het kind ook vaak de vader en de moeder genoemd worden.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Met een zoekterm in het algemene zoekveld, vindt u ongelooflijk veel treffers. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, raden wij aan gebruik te maken van de verschillende zoekvelden en filters:

 • Achternaam
 • Tussenvoegsel
 • Voornaam
 • Rol (bijv. bruid, bruidegom, getuige)
 • Plaats
 • Bron (bijv. huwelijksakte, beeldmateriaal, bouwdossier)
 • Archiefdienst (hier treft u alle archiefdiensten en collectiebeherende instellingen die hun collecties presenteren op archieven.nl)
 • Periode

U kunt ook zoeken op meerdere personen, die samen op één bron staan. Klikt u op ‘+’ achter Persoon, dan kunt u een extra persoon toevoegen

Weergave resultaten

Rechtsboven in het scherm kunt de weergave van uw zoekresultaten aanpassen. Deze zoekingang maakt gebruik van de Tabelweergave of de detailweergave.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Akte
gg019-103 1624-01-02; Hypotheekboeken
Aktenummer:
gg019-103
Soort bron:
Hypotheekboeken
Aktedatum:
1624-01-02
Samenvatting:
Aeltie Roelandsdr, huijsvrouw van de ruijter: Dirck Michiell Conings.
12 Martij 1618. Geregistreerd een schuldbekentenis van voornoemde Aeltie en Dirck, aan de echtelieden: Sibrand Joanniszn en Neeltie Jeronimidr, burgers alhier, ter somma van 100 goudguldens, wegens verschote penningen. Bovengenoemde Aeltie stelt jaar halve huijsinge, bewoond door Hero Pierszn e.a., alhier, als onderpand.
N.B. Deze registratie wordt verzocht door voornoemde Neeltie, thans weduwe van voornoemde Sibrand Joanniszn.

Foeke Gauckis te Surhuisterveen: getuige
Rieurd Jochums, te Surhusiterveen; Getuige.
Opmerkingen:
merckteken Foeke Gauckis aanwezig.
Debiteur:
Aeltie
Dirck Michiell Conings
Crediteur:
Sibrand
Neeltie
Getuige:
Foeke
Rieurd
Overige personen:
Hero