Uw zoekacties: Boxmeers weekblad, 1892-04-02; 2

titel ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar.
De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, hebben wij voor u een aantal tips en aanwijzingen:

 • Zoek op alle woorden, één van de woorden, met een zin, toegangscode of periode. Zoekterm, evt. gescheiden door spaties, periode
 • Het gevonden woord, wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven
 • U kunt bladeren naar vorige en volgende blokken tekst
 • De kranten- en/of tijdschriftenpagina’s van de betreffende krant of tijdschrift ziet u links in het scherm onder elkaar staan
 • Keuzemogelijkheid voor een grafische weergave of een tekstweergave met behulp van de knopjes rechts boven
 • Onderaan de gevonden pagina de mogelijkheid tot inzoomen, selecteren van een uitsnede, bekijken of downloaden.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
   
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1892-04-02; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1892-04-02
Jaargang:
1892
Ter voorkoming zjjii de noodige maatregelen genomen. *Horst, 28 Maart. De Koninklijke Harmonie alhier zal op Woensdag den 29 Juni aan staande haar vijf-en-zeventigjarig jubelfeest vieren, door het houden van een luisterrijk festival. De nieuwe kerk aan het Klooster der FJervvaarde Paters Carmelieten te Oss is reeds in aanbouw. De katholieken hopen daar mettertijd een te zien verrijzen de bewondering waardig. — In de maand Juni zal het 600 jaar zijn geleden, dat de Orde van St. Dominicus zich te Nijmegen vestigde. Gedurende al dien tijd hebben de Paters dier Orde de geeste lijke bediening aldaar waargenomen, uitge- zonderd in de eerste jaren, dat Nijmegen door de geuzen was bezet. Toen hebben zij zich echter gevestigd in het naburige Neer- bosch en Hatert, van waar uit zij de stad bedienden, tot in het begin van de 17e eeu\v, toen de rustige tijd toeliet, weer in de vesting te kunnen wonen. — Ook in Nijmegen zijn twee gevallen van pokken vooi'gekomen. Een der lijders is reeds hersteld. De andere, een rondreizend marskramer zonder vaste woonplaats, is uit zijn tijdelijke verblijfplaats naar het gebouwtje tot verpleging van lijders aan eene besmette- lijke ziekte of het zoogenaamde <l pesthuis » der gemeente onder Hees vervoerd, omdat de besturen der beide bijzondere ziekenhui- zen te Nijmegen weigerachtig waren, om dien vreemdeling in hunne ziekeninrichtingen op te nemen. Het beddegoed van den herstelden lijder en dat van den reizenden vreemdeling is, na zijn, op last van de bevoegde
Gevonden alinea's: 1