Uw zoekacties: Regestnr. 2467: 1426 (Juni 3)

Regesten ( Het Utrechts Archief )

beacon
 
 
Bijlagen
2. Regesten
Regestenlijst
Regest
Regestnr. 2467: 1426 (Juni 3)
Regestnummer:
2467
Datering:
1426 (Juni 3)
Beschrijving:
Pelegrim van den Rutenberge erkent, dat hij door den postulaat Roeloff van Diepholt, in wiens gevangenschap hij zich bevindt, tijdelijk is vrijgelaten, en verbindt zich, om, zoodra dit verlangd wordt, binnen acht dagen te Diepenhem terug te keeren, - zich tijdens zijn verlof niet te vertoonen op de sloten van het Sticht, in het ambt van Vollenhoe, te Genemueden of te Hardenberch en niets tegen den postulaat te ondernemen, - terwijl zijne zonen Egbert en Baldewijn van den Rutenberge verklaren, dat de vaderlijke erfenis aan den bisschop zal vervallen, indien hun vader in het nakomen zijner beloften te kort schiet.
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 26
Zie folio- of paginanummer: 25
Overlevering: Afschrift
Ga naar dit stuk:
Organisatie: Het Utrechts Archief