Uw zoekacties: Regestnr. 1851: 1411 (Maart 29)

Regesten ( Het Utrechts Archief )

beacon
 
 
Bijlagen
2. Regesten
Regestenlijst
Regest
Regestnr. 1851: 1411 (Maart 29)
Regestnummer:
1851
Datering:
1411 (Maart 29)
Beschrijving:
Bisschop Frederic oorkondt, dat hij met Henric van Zeelwarden eene schikking heeft getroffen over het gerecht en eenige goederen en renten te Zeelwarden, waarop Henric aanspraak maakte, en dat daarbij is overeengekomen, dat de bisschop hem voor den afstand zijner aanspraken zal geven de lijftocht als kastelein van den berchvrede, genaamd die Slynge, met het daarbij behoorende huis en de tienden te Brucht, het weggeld en de weiden, - verder de lijftocht van den accijns te Gramsberghe "bynnen plancken" en in het gerecht van Herdenberghe buiten de stad, en van 50 gulden uit het rentambt van Sallant. (Opgenomen in eene akte dd. 1411 Maart 31.)
Zie ook verwijzing:
Zie inventarisnummer: 677
Overlevering: Afschrift
Organisatie: Het Utrechts Archief