Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
25 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Regestenlijst
Regest
25 1546 april 2 "Datum et sic actum Traiecti in domo solita nostre residentie supratacte sub anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo sexto mensis Aprilis die secunda hora vesperorum consueta"

Ricaldus van Petersheim, deken van de O.L. Vrouwekerk te Maastricht en subconservator van de rechten en privileges van de orde der Predikheren buiten Frankrijk, draagt de clerici en notarissen van het diocees Luik op de schuldenaars van het klooster der Predikheren te Maastricht, in het bijzonder Michaël Morthels, commandeur van St. Anthonius Hospitaal, te dwingen hun schulden te betalen, onder bedreiging van kerkelijke straffen.
Datering:
1546 april 2
Plaats:
Origineel op perkament (inv. nr. 12); zegel van Ricaldus van Petersheim verloren.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
24 1540 augustus 27 "Int jaer ons lieven Heren dusent vijffhondert ende viertich opten sevenende-twintichsten dach in Augustus"

Frans van Hasselt, prior, en de broeders van het klooster der Predikheren oorkonden dat Goert Seps, alias Hoven van Opoteren, en Elisabeth Nysens een wekelijkse mis aan het altaar van de H. Dominicus in de kloosterkerk, en een jaargetijde gesticht hebben, waarvoor zij het klooster overgedragen hebben een erfpacht van 20 vaten rogge te Herderen, en een erfpacht van 12 vaten rogge "tot Nyel bij Asch".
Datering:
1540 augustus 27
Notabene:
Origineel op perkament (inv. nr. 64) met het zegel van het klooster.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
23 1533 februari 13 "Int jar ons Heren Jesu Christi doin men screyff duysent vijffhondert dryendartich des darthynden daichs Sproickille"

Wynant Moers, meier, Willem Meyers, Henrich van Putthem, Lambrecht Henricks, Servoes Meyers, Franck Parisis en Hand Moens, schepenen van Veltwezelt, oorkonden dat Arnt Cloesen verkocht heeft aan Geret van Meer een erfpacht van 10 vaten rogge uit zijn huis met hof te Veltwezelt.
Datering:
1533 februari 13
Notabene:
Origineel op perkament (inv. nr. 181) met de zegels van Wynant Moers, Lambrecht Henricks en Franck Parisis; een zegel onherkenbaar, twee zegels verloren.
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
22 1532 september 19 "Int jair ons heren Jesu Christi doin men screyff duysent vijffhondert ende tweeënde dertich den ningenthyensten dach Septembris"

Marcyl Broeders, meier, Mathijs Loyens, Henrich van Puttem, Steven Stevens, Wyllem Thewarts en Gerit Scoben, laten van de laathof te Rosmeer, oorkonden dat Bulken Maesen aan Kerst Joerskens verkocht heeft een erfpacht van 6 vaten rogge uit een huis en hof te Rosmeer, welke erfpacht Kerst Joerskens vervolgens overgedragen heeft aan het klooster der Predikheren
Datering:
1532 september 19
Notabene:
Origineel op perkament (inv. nr. 144) met de zegels van de laathof, Mathijs Loyens, Henrich van Putten, Wyllem Thewarts en Gerit Scoben; een zegel onherkenbaar en een zegel verloren.
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS