Uw zoekacties: 1538 februari 10Roermond"Gegevenn zu Ruremund in den jarenn ...

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

beacon
 
 
Regesten
Regest
89 1538 februari 10
Roermond
"Gegevenn zu Ruremund in den jarenn unsers Herenn duysent vijffhondert ind acht ind dartich up den tienden dach des maindtz februarii".

Willem, jonghertog te Kleef, Gulik en Berg, graaf te mark en Ravensberg, heer te Ravenstein, verklaart, dat hij aan de ridderschap, burgemeesters, schepenen, raden, gemene burgers en ingezetenen der steden Roermond, Venlo, Gelder, Erkelenz en Straelen en andere onderdanen van het Overkwartier bezwaren heeft hun oude rechten te beschermen, aangezien zij hem als landsheer ingehuldigd hebben.
Bezegelaar: Johan, hertog van Kleef, Gulik en Berg
Datering:
1538 februari 10
Plaats:
Roermond
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 482, met het zegel van Johan, hertog van Kleef. Voorts zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 120-121v en achttiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 1338