Uw zoekacties: 1538 februari 2Roermond"Gegevenn tho Ruremunde in den jarenn...

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

beacon
 
 
Regesten
Regest
88 1538 februari 2
Roermond
"Gegevenn tho Ruremunde in den jarenn unsers Herenn duysent vijffhondert ind acht ind dartich up den twiiden dach des maindtz februarii".

Willem, jonghertog te Kleef, Gulik, Berg, graaf van Mark en Ravensberg, heer te Ravenstein, verklaart met de ridderschap en steden van het Overkwartier overeengekomen te zijn de akte te erkennen, waarbij Karel, hertog van Gelder en Johan, hertog te Kleef aan de landschappen van Gelder en Zutphen toegelaten hebben op eigen gezag een land- en kwartiersdag te houden.
Bezegelaar: Johan, hertog van Kleef, Gulik en Berg
Datering:
1538 februari 2
Plaats:
Roermond
Notabene:
Origineel op perkament, inv. nr. 321, met het licht beschadigde zegel van Johan, hertog van Kleef. Voorts zeventiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 501, f. 119-120 en achttiende eeuws afschrift op papier, inv. nr. 1338. De akte is afgedrukt in: Janssen de Limpens, Rechtsbronnen, p. 433 en G.H.A. Venner, De organisatie van de Staten van het Overkwartier van Gelder gedurende de periode 1590-1602, Publications 110 (1974), p. 323