Uw zoekacties: 1482 april 24"Gegeven in 't jair ons Heeren duysent vierhond...

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
 
 
Regesten
Regest
52 1482 april 24
"Gegeven in 't jair ons Heeren duysent vierhondert tweeentachentich des neesten daighs nae sent Georgiusdach martiris".

Arnolt Neutkens, richter, Heyrick Kellener en Johan Hillen de jonge, schepenen te Roermond, verklaren, dat Johannes Loickmans met toestemming van Lysen zijn echtgenote overgedragen heeft aan Reyner van der Locht en Catharijnen, zijn echtgenote, een grondrente van een enkele Rijnse gulden ten laste van zijn huis met twee kamers tegenover het Munster, welk huis Lysen uit de erfenis van Heynrick Mertijns, haar moeder, ten deel is gevallen