Uw zoekacties: Herman Beckers van Oetmersem, priester, legateert aan prior...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
B. Regestenlijst Ter Kuile op cartularium II (inv.nr. 2)
Regest
30 Herman Beckers van Oetmersem, priester, legateert aan prior en convent van Zybekeloe; 1e. een rentebrief van 8 mud rogge uit het erf Wycherynck in Agheloe en uit Buckeshorst in Roetmen (no. 29); 2e. een rentebrief van 4 mud rogge uit het huis van Wessel de Lepper in Oetmersem ; 3e. een rentebrief van 3 mud rogge uit het erf Lodelveldinck in Olden-Oetmersem; 4e. een rentebrief van 3 mud rogge uit het erf Lodelveldinck in in Olden-Oetmersem; 4e een rentebrief van 3 mud rogge uit het erf Lodewijck in Alberghen; 5e. een rentebrief van 3 mud rogge uit het erf ten Nyenhuus te Haerle; 6e. een rentebrief van 2 mud rogge uit het huis van Bertold van Dulre in de stad Oldenzale; 7e. een rentebrief van 2 mud rogge uit het huis van Albert Abrahamynck in Oetmersem.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 17 vs. (blz. 34), in het archief van het klooster Sibculo.