Uw zoekacties: Johan Wermerszoon en Ludeken Goteken, schepenen van Zwolle, ...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
7 Johan Wermerszoon en Ludeken Goteken, schepenen van Zwolle, verklaren dat Johan Cokeman en Beerte zijne vrouw verkocht hebben aan Ludeken Johanszoon eene rente van drie ponden 's jaars, uit Vrilingsweer in Zassincstrate gelegen.
Datering:
1375 Maart 28
Beschrijving vervolg:
Int jaer ons Heren dusent driehondert tsoventich ende vijve des Woensdaghes na Oculi.
Tegenwoordig: Wolbert Johanssoen en Robbert Vriling.
Met de itih.z.z. der beide schepenen in br.wasse.
o.n.Sibculo VII.
v. Doorn.T.R.