Uw zoekacties: Johan van den Cloester verklaart, dat hij ten verzoeke van H...

Regesten Overijssel ( Collectie Overijssel locatie Zwolle )

Zoeken in Regesten

U kunt zoeken

- door alle tekstvelden (zoeken)
- op datum (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele stukken kunnen in de studiezaal van het Historisch Centrum Overijssel worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

beacon
 
 
Inventaris
A. Regestenlijst Rutgers op charters en cartularium I (inv.nr. 1)
Regest
3 Johan van den Cloester verklaart, dat hij ten verzoeke van Herman van Goedelinchem afstand heeft gedaan van allen eigendom aan het huis Schuringhe c.a. gelegen te Itterbeeck in het kerspel van Ulzen, dat gezegde Herman van hem in leen ("manstat") hield, ten behoeve van het convent in Assen, waartegen hij van Herman heeft ontvangen, en hem weder in manstat uitgedaan, het goed Gherlinck te Havekinchem c.a. in het kerspel van Ulsen, dat hij Johan in leen hield van Steeven van den Rutenberghe.